Undertecknad bor sedan ett antal år i Frankrike som pensionär och har då kommit i kontakt med den franska sjukvården. Jag vet att den är mycket dyr, men så fantastisk. Man kommer snabbt till en högkvalitativ vård. 

Det är ju känt att Frankrike har en otrolig byråkrati. Här kan man krångla till det mesta, men på en punkt har man tänkt till: den 1 januari i år kom det en ny lag som ändrat förutsättningarna för organdonationer totalt. 

Alla människor boende i Frankrike förutsätts ha gett sitt medgivande till organdonation vid dödsfall om inget dokument från den avlidne finns som bestrider detta, eller om de anhöriga av någon anledning inte vill det. 

Som ung narkosläkare under min specialistutbildning fick jag erfara hur svårt det är att be de anhöriga om organtransplantation. Jag är övertygad om att vi i Sverige skulle få betydligt fler organ tillgängliga för transplantation och förenkla för alla inblandade genom att införa en liknande lag, och jag hoppas med detta inlägg få igång en debatt i ämnet.