Jag är en 40-talist som var med då folket ägde systemet i den dåtida vården och betalade skatt för det. Vårdsystemet drevs av landstingspolitiker som skulle se till allas bästa, och kostade cirka nio procent av BNP, vill jag minnas. Från mitten av 1970-talet var jag anställd som distriktsläkare i Jämtland, och var en av de 7 000 läkare som då arbetade i den svenska vården. Nu är vi cirka 35 000 läkare som presterar lite mer än två besök om året per innevånare, medan dåtidens siffra var tre till fyra. 

Jag började som ensam läkare i distriktet men hade kunniga distriktssköterskor som skötte vardagsvården bäst och kände befolkningen väl. Spri – föregångare till SBU – mätte 1982 och 1984 kvaliteten i den jämtländska och härjedalska primärvården och vi bedrev en balanserad och väl utbyggd primärvård i länet. Sju år senare mätte landstingsförbundets tidning hur vården levererades i de olika landstingen, och i den mätningen låg Jämtland i topp och basen var primärvården.

Visst var det slitsamt för oss som jobbade i sjukvården på den tiden, men det är inte lättare nu. De medicinska framstegen har varit imponerande. Nu kan vi saker som man inte kunde drömma om då, men vi sliter ut personalen och glömmer bort patienterna som kännande och behövande människor och har ersatt dem med konsumerande kunder. En kund blir inte frisk, en kund blir belåten. I det officiella sjukvårdssystemet med dess förtroendefulla möten med tilliten som bas, och som drivs för patienternas skull med allmänhetens skattebidrag, är det oetiskt att skattebidragen läcker ut i oskäliga vinster.

Vinsten av en effektiv vård ska gå till patienterna. De ska få bra vård på alla nivåer. Vägen till detta är att alla ekonomiska satsningar på primärvården ska genomföras i hela landet. Satsa på kontinuitet, så kan en professionell bemannad primärvård avlasta de stora sjukhusen med sina proppfulla akutmottagningar som inte är bra för hälsan. Men då räcker det inte med politiska ord om förpliktelser och drömmar utan ände.

De behövande kräver beslut och pengar så att en förtroendefull och behovsbaserad vård kan skapas. Det är vinsten med vården.