En redogörelse för höstens antagning till läkarprogrammet [1] kan göra att läsaren får intrycket att färre söker till läkare, då den visar att antagningspoängen sjunker. Det är möjligt att färre söker till läkarprogrammet, men det finns också en naturlig förklaring till de lägre antagningspoängen.

Det tidigare betygssystemet – MVG-systemet – kritiserades ofta för att ha för få betygssteg, nämligen tre godkända och ett för icke godkänt. Med MVG-systemet var det svårt att skilja ut riktigt duktiga från något mindre duktiga elever. Vissa år hade universiteten fler sökande med högsta betyg till läkarutbildningen än antalet platser och man tvingades ta till lottning.

Staten införde 2011 ett nytt betygssystem med fem godkända betygssteg och ett för icke godkänt, det så kallade A–F-systemet. MVG (20 poäng) motsvaras i dagens system av ett »bra B« (17,5 poäng) eller ett »A« (20 poäng). De återstående 2,5 poängen som krävs för att nå maximala 22,5 poäng kan eleven få genom att läsa in extrakurser inom matematik, engelska eller främmande språk. I ett slag gjorde man sig också av med den betygsinflation som drabbat MVG-systemet (år 2007 var andelen med högsta betyg i alla ämnen 28 gånger större än tio år tidigare) [2].

Det är betydligt svårare att få ett A än det var att få ett MVG (på grund av att det är fler betygssteg i det nya systemet), och för att förhindra att studenter med A–F-betygen skulle diskrimineras skapades nya urvalsgrupper för universitetsantagning. Sökande utan betyg från Komvux delades in i två grupper: BI för dem med MVG-betyg och BIEX för dem med A–F-betyg. Denna ordning gällde mellan hösten 2011 och våren 2017. Till antagningen hösten 2017 har man slopat BIEX. Studenter med A–F-betyg måste nu söka till BI, som fått ett ökat antal platser.

Eftersom BI nu fylls med studenter som på grund av det nya betygssystemets utformning har lägre genomsnittsbetyg sjunker lägstabetyget för att komma in på läkarlinjen. I takt med att allt fler sökande till BI-gruppen utgörs av AF-studenter kan vi förvänta oss att antagningspoängen sjunker ytterligare.