Omorganiserar man sjukvård utan aktiv medverkan av läkare eller sjuksköterskor bryter man mot något som är grundläggande för allt ledarskap.

Kanske ursäktar man sig med att vårdpersonal inte har någon högre utbildning inom det administrativa. Till det kan man svara att konsulterna, som är i färd med att omorganisera Karolinska sjukhuset Solna och andra delar av svensk sjukvård, som regel inte har någon sjuksköterske- eller läkarutbildning, och framför allt ingen praktisk erfarenhet av att leda verksamhet inom offentlig vård.

Trots att poängen är att köpa kompetens man inte redan har måste likväl det nya som kommer utifrån tillämpas i samråd med dem som känner den verklighet där det hela ska fungera. Att utelämna ansvariga läkare och sköterskor som av egen erfarenhet väl känner till de vårdbehov som vården – genom omorganisationen – ska klara bättre är grovt felaktigt på flera grunder. Allt ledarskap, även det som ska styra en organisationsförändring, kräver djupgående kunskaper och engagemang inom följande områden:

  • Visioner av framtida medicinsk utveckling, som kommer att påverka möjligheter och mål i vården
  • Etiken, som inom vården har sin egen logik
  • Kompetens, dels den medicinska, dels det motiverande och omvårdande terapeutiska handlaget
  • Mod och drivkraft som kommer av värderingar, synsätt och en hängivenhet inför vårdens och läkekonstens utmaningar.

Yrkesmässig erfarenhet av att leda sjukvård kan aldrig ersättas av kunskaper från andra verksamheter.

Leif Wallin har varit ansvarig för ledarutbildning inom samhällsmedicinska blocket vid Göteborgs universitet i 10 år och tidigare bland annat koncernansvarig för hälsa och arbetsmiljö inom Volvo i 10 år.