Lars Breimer tar i en debattartikel i Läkartidningen upp läkarförsörjningen i Sverige. Sylf (Sveriges yngre läkares förening) är kritisk till en del detaljer i hans artikel men håller med om att det är viktigt att kvantifiera behovet av läkare för att sedan samordna dimensioneringen nationellt.

Att bedöma behovet av läkare inom olika specialiteter på olika platser i landet är en svår uppgift. Eftersom det tar minst 12 år att få fram en specialistläkare måste hälso- och sjukvårdens utveckling beaktas och planeringen av kompetensförsörjningen ske i god tid.

En mängd faktorer måste vägas in, särskilt att läkare inte bara arbetar kliniskt inom hälso- och sjukvården utan också som chefer. Läkare behövs även inom en mängd sektorer på arbetsmarknaden, exempelvis forskning och utbildning, men även hos myndigheter och inte minst i det privata näringslivet där de ofta arbetar med innovationer som hälso- och sjukvården sedan får ta del av.

Vi anser att Socialstyrelsen är den instans som har bäst förutsättningar för att tillhandahålla ett statistiskt underlag och analys för läkarförsörjningen. För att åstadkomma detta måste Socialstyrelsens nationella planeringsstöd utvecklas. För att dessa beräkningar ska få bästa effekt krävs att landstingen deltar och samarbetar med varandra.

Socialstyrelsen är också bäst lämpad att tillhandahålla en nationell arena för samordning av landstingens läkarförsörjning. Vi tror inte att ett lotterisystem är rätt väg att gå. Rekrytering ska ske öppet och transparent. Därför har vi startat projektet »Schysst rekrytering« där Sylf:s lokalavdelningar samarbetar med vårdgivarna för att få till mer kompetensbaserade rekryteringar.

Landstingen har under en längre tid underdimensionerat antalet AT-platser och därmed har en kö byggts upp. Uppenbarligen behövs dock arbetskraften eftersom de som står i kö arbetar på osäkra visstidsanställningar utan rätt till handledning eller utbildning. Detta är ett åsidosättande av patientsäkerheten. Lösningen är att landstingen tar sitt ansvar och ökar antalet AT-platser.

Tidigare inlägg:

Breimer L. AT (eller BT) – konstruktiva lösningar krävs. Läkartidningen. 2017;114:EW4D