I Linköping funderade vi mycket över hur man behåller sjuksköterskor och ger dem möjlighet till kompetensutveckling och att göra »karriär« i sin profession. Under 2013 inleddes ett arbete med att förbättra flödet på akutmottagningen utan att utöka bemanning och resurser.

Hösten 2013 fick fem blivande behandlingssjuksköterskor en veckas introduktion i Herning och Holstebro på Jylland där man har erfarenhet av verksamhet med så kallade behandlingssjuksköterskor. Efter introduktionen gjordes urval utifrån RETTS (Rapid emergency triage and treatment system) av besöksorsaker samt prioritering av patienter som kan handläggas av behandlingssjuksköterskor

En referensgrupp med chefer, akutläkare och sjuksköterskor upprättade riskanalyser och intervjuade olika personalkategorier. All information samlades i en PM och instruktioner för mottagningen. Kriterier för att bli behandlingssjuksköterska är minst fem år som sjuksköterska och minst tre års arbete på akutmottagning samt aktivt deltagande vid akutens gruppdagar.

I maj 2014 öppnade den första mottagningen som ett projekt med fem behandlingssjuksköterskor, och januari 2015 permanentades verksamheten som en del av akutmottagningen. Första året behandlades 525 patienter varav 189 självständigt. 515 patienter triagerades och/eller hänvisades till annan vårdinstans eller till hemmet. 2015 behandlades 1 072 patienter på mottagningen och 2016 behandlades 1 109. Behandlingssjuksköterskorna fungerar också som resurs i teamen. Även sjuksköterskor från akutmottagningar i Helsingborg, Växjö, Ljungby, Nyköping och Hudiksvall har nu gått kursen.

Inrättandet av behandlingssjuksköterskor har lett till att många enklare fall kan sluthandläggas effektivt av sjuksköterskor utan inblandning av läkare. Systemet sparar resurser och innebär goda möjligheter till självständigt arbete för erfarna sjuksköteskor, samtidigt som det ger en påtaglig avlastning för läkarna. Vi tror att detta kan tas efter av fler akutmottagningar i landet och vara till nytta för såväl patienter som arbetsmiljö, samt ge möjlighet till kompetensutveckling för sjuksköterskor.