Mikko Hellgren beskriver att diagnosen lipödem var okänd för honom när han läste om den i Läkartidningen. Det gäller sannolikt för en stor del av läkarkåren. Syftet med vår artikel var att uppmärksamma denna i vården ofta förbisedda sjukdom.

Mikko Hellgren har gjort en omfattande litteraturgenomgång om lipödem. Diagnosen ställs genom anamnes, status i form av okulära kliniska fynd och noggrann palpation av hela fettvävnaden. De flesta av de afficierade områdena är tryckömma, men vävnaden har också en mycket karaktäristisk förändring med lipom som saknas vid fetma. Fetma är för den ovane en vanlig differentialdiagnos. Även Dercums sjukdom är en vanlig differentialdiagnos. För att kunna ställa diagnosen lipödem krävs varken ultraljud, MRT eller lymfskintigrafi som Mikko Hellgren skriver, eftersom det djupa lymfsystemet i kroppen är intakt. 

Den konservativa behandlingen innebär framför allt kompressionsbehandling som förhindrar smärtande ortostatiska ödem, lindrar tryckömheten och håller ihop vävnaden som ett stramt extra hudlager. Behandlingen botar dock inte lipödemet.

För ett bestående resultat mot smärta och den karaktäristiska fettvävnadsökningen som kan leda till rörelseinskränkningar och artrosutveckling i knä- och fotleder krävs fettsugning. I vår artikel i Läkartidningen föreslår vi ett koncept för hur landstingen skulle kunna organisera fettsugningsoperationer, i likhet med makromastioperationer.

Mikko Hellgren anser att det föreligger en jävssituation då vi båda arbetar privat. Följande gäller:

Leif Perbeck (LP), är sedan 1986 docent i kirurgi vid Karolinska institutet och adjungerad till bröst-, endokrin- och sarkomkirurgiska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset. LP är ordförande i Svensk förening för lymfologi och arbetar deltid på en plastikkirurgisk klinik, Conturkliniken. Fettsugningar utförs på kliniken, men inte av LP.

Sue Mellgrim (SM), är leg sjuksköterska och medicinsk lymfterapeut som arbetar privat i ett vårdföretag som är registrerat hos Socialstyrelsen 2009. SM har speciella kunskaper om och erfarenhet av fettvävnadssjukdomar och är med i forskargruppen TeamDercum på Huddinge akademiska VC. Hon har också varit sakkunnig i referensgruppen för Stockholms läns landstings fokusrapport om lipödem 2017.

Vi anser båda att kunskapsspridning om lipödem är nödvändigt, då det är en vanlig sjukdom. SM håller föreläsningar för professionen om fettvävnadssjukdomar och diagnostiseringsteknik, och LP är ideellt engagerad i Svensk förening för lymfologi, där även lipödem diskuteras. Ingen av oss har något vinstintresse i detta.

Läs övriga inlägg och ursprunglig artikel:

Lipödem – läkare bör undvika alarmistisk opinionsbildning

Redaktionen svarar Mikko Hellgren angående jäv

Lipödem – en ofta förbisedd men behandlingsbar sjukdom