Mikko Hellgren tar i ett debattinlägg (se länk i slutet av artikeln) upp Läkartidningens ansvar för att jävsförhållanden redovisas. I våra författaranvisningar står:

»Titelsidan ska innehålla samtliga författares jävsdeklarationer. Dessa ska redovisa personliga eller professionella omständigheter eller kommersiella relationer relaterade till det aktuella ämnet. Exempel på omständigheter som ska redovisas är medverkan i kliniska prövningar, finansiellt stöd eller arvoderade uppdrag för organisationer eller företag som kan ha ett kommersiellt intresse av hur data presenteras eller tolkas.«

Om inget jäv föreligger ska det deklareras. 

Vad gäller den aktuella artikeln har uppgift om eventuella jäv nu lagts till i anslutning till artikeln på webben.

Läs inlägg, replik och artikel:

Lipödem – läkare bör undvika alarmistisk opinionsbildning

Kunskapsspridning om lipödem är nödvändigt

Lipödem – en ofta förbisedd men behandlingsbar sjukdom