Transportstyrelsen har kommenterat vårt debattinlägg om medicinsk lämplighetsbedömning för körkort av personer med neuropsykiatriska diagnoser (se länkar i slutet av artikeln).

Vi menar att Transportstyrelsens krav på läkarintyg för 5–10 procent av ungdomar och unga vuxna bygger på tveksamma och delvis föråldrade premisser.

Nyare metastudier från bland annat Norge [1] uppskattar den relativa risken för trafikolyckor till 1,23 för ADHD-gruppen som helhet. Denna marginella ökning är lägre än, eller i paritet med, en mängd somatiska och psykiatriska tillstånd som inte medför motsvarande intygskrav.

Den medicinska bedömning som efterfrågas innehåller troligen inga kvalitetsdata med relevans för trafikbeteende. Validerade metoder saknas helt, vilket leder till godtycklighet och stor risk för felbedömningar åt bägge håll. 

Det fåtal individer med ADHD som uppvisar påtagligt impulsivt, utagerande och normbrytande beteende rapporteras säkrast från berörda instanser, det vill säga sociala myndigheter, polisen och missbruksvården. Även BUMM och BUP skulle kunna rapportera dessa patienter utan att belasta den överväldigande majoriteten av ungdomar med ADHD och deras familjer. 

Läs tidigare inlägg:

»Det är just en medicinsk bedömning som efterfrågas«

Körkortsintyg – (o)lämpligt uppdrag för barnmedicin/barnpsykiatri?