I november 2017 riktade IVO kritik mot Danderyds sjukhus för att patienter behandlats i kulverten. Även akutmottagningen på Södersjukhuset har fått kritik för att de vårdat patienter i korridorerna. Vi har nu gjort det igen. I mellandagarna 2017 vårdades patienter på Danderyds sjukhus i korridorer på akuten och på avdelningar.

Jag minns inte kritiken från IVO med skam utan med stolthet över kollegorna på sjukhuset som med bristande resurser ändå lyckas bedriva god sjukvård. Men stoltheten vänds till irritation över att IVO riktar kritiken åt fel håll. IVO bör ställa sig frågan: Varför tvingas sjukhuspersonalen lösa problemen med för få vårdplatser genom att lägga patienter i korridorer eller kulvertar?

Jag arbetade själv på Danderyds sjukhus när patienter vårdades i kulverten. Skälet var brist på sängplatser på övriga sjukhuset. Vad gör du när patienterna fortsätter att komma trots att sängplatserna redan är upptagna? Jo, du hittar andra platser att bedriva vård på.

Detta är naturligtvis en nödlösning, men en nödvändig sådan. Alternativet är att patienter skickas hem eller att akutmottagningen stänger. IVO:s kritik slår hårt mot de sjuksköterskor, undersköterskor och läkare som arbetar under stor press, men som med stor fantasi och skicklighet ändå lyckas bedriva god sjukvård.

Systemen är sönderbrutna när vård sker på det sätt som beskrivs. Det är inte värdigt att ett högteknologiskt svenskt sjukhus tar hand om sjuka människor i korridorer. Men frågan är om kritiken riktas åt rätt håll. Frågan är också om alternativet är ingen vård alls. Faktum är att patienterna var tacksamma över vården och förstod varför en sängplats på en avdelning inte kunde erbjudas.

När kritik riktas mot sjukhusen är det i slutänden personalen som kritiseras, trots att de gjort allt för att bedriva vård under svåra omständigheter. Kritiken bör i stället riktas mot ägaren – landstinget. Ägaren toppstyr allt mer hur sjukhusen ska drivas, vilket gör det svårt att hitta kreativa lösningar på problem. Ofta delas dessutom ekonomiska sanktioner ut om man anser att vården utförs på fel sätt – en åtgärd som ofta slår fel, då resurser dras bort där resurser i stället borde sättas in.

Både IVO:s kritik och landstingens straffsanktioner är felriktade och resulterar definitivt inte i en bättre sjukvård.