Som läkare och psykoterapeut med snart 50 års perspektiv på sjukvården undrar jag vart vi är på väg när det gäller människovärde och hur vi bemöter våra medmänniskor som drabbats av sjukdom och lidande.

Varje vecka träffar jag många människor med vår tids folksjukdom – smärtor och utmattning av olika slag. Bland dem finns det många som tappat fotfästet och hoppet att klara av livet med de krav som ställs både av samhället och av dem själva. Och värst av allt: det finns ingen hjälp att få i primärvården. Ingen tid att lyssna, bekräfta och lindra. Alla dörrar stängs. Sjukskrivningar dras in och Arbetsförmedlingen fylls av personer som är för sjuka för arbetsrehabilitering.

Vilken är egentligen vår uppgift som läkare och terapeuter? Etiskt sett är det att lyssna, lindra och förmedla hopp. Ofta kan man inte bota, men man kan hjälpa patienten att hitta strategier att klara livet på ett nytt sätt. För det behövs tid och förtroende mellan patient och behandlare och ett system som ger kontinuitet och ekonomisk trygghet.

Jag tror att de flesta som väljer ett vårdyrke går in i det med goda föresatser om att göra gott för behövande. Sedan kommer verkligheten med hårt styrda resurser och direktiv som allt mer kommit att likna industriella processer där människan förvandlas till en kugge i maskineriet. Men ekonomin tillåter inget annat, säger många. Att personalen i maskineriet blir sjuka av stress och otillräcklighet är det få som tänker på. Och var finns arbetsglädjen och engagemanget?

Alla behöver vi en mänskligare vård, en själavård för att få hjälp och lindring för att kunna gå vidare i livet. För det behövs en ny helhetssyn i vården, där tid och kraft kan läggas på multisjuka patienter. Sjukdomssynen måste förändras. Även det som inte syns på röntgen eller i prov bör tas på allvar. Vinsten är ökad arbetsglädje, välmående patienter och friskare personal.

I dagens Sverige marginaliseras allt fler med »oklara« diagnoser, med ökad ohälsa och i vissa fall självmordsrisk som följd. Visst har vi råd med en mänskligare vård!

 

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Birgitta Peilot är verksam privat i egen samtalsmottagning i Mariestad och som läkare på Gottfries Clinic, Mölndal, en mottagning för patienter med fibromyalgi och ME/CFS.