Just nu pågår AT-stämman i Stockholm och som ansvarigt personallandstingsråd möter jag ofta AT-läkare i våra verksamheter. Utifrån de diskussioner jag haft med våra yngre läkare har Stockholms läns landsting (SLL) beslutat att

  • införa en samordnad rekrytering av AT-tjänsterna för att minska förekomsten av informella anställningsförfaranden. Detta är särskilt viktigt i efterdyningarna av #MeToo-kampanjen så att alla tillsättningar sker på sakliga grunder
  • införa en enhetlig längd på AT-tjänstgöringen om 18 månader i Stockholms läns landsting. Genom att korta ner tiden på AT-tjänstgöringen får läkare snabbare sin legitimation och kan börja specialisera sig
  • utöka antalet AT-tjänster fram till år 2020 från dagens cirka 200 till 300 tjänster per år.

Därutöver utökar vi antalet ST-tjänster med cirka 80–85 under 2018, varav 50 är öronmärkta för bristspecialiteten allmänmedicin. Övriga platser ska gå till andra bristspecialiteter såsom akutsjukvård, allergologi och psykiatri.

Som tidigare rapporterats i Läkartidningen vill vi under 2018 ta fram ett koncept för ledarskaps-ST tillsammans med Sveriges yngre läkare (Sylf) för att tidigt kunna fånga upp lovande chefsämnen bland läkare. Vi har även utökat de juniora forskartjänsterna (forskar-AT och forskar-ST) för att säkerställa återväxten av kliniskt verksamma forskare samt möjliggöra forskning redan i ett tidigt stadie av karriären.

För att landsting och regioner på allvar ska kunna säkra kompetensförsörjningen av läkare behöver dock regeringen ta sin del av ansvaret. Vi vill se att

  • grundutbildningsplatserna på läkarprogrammen motsvarar hela arbetsmarknadens behov av läkare samt att läkarutbildningarnas innehåll och kvalitet motsvarar den kompetens som landsting och regioner behöver i den kliniska vardagen
  • det blir enklare för landsting och regioner att kunna göra avsteg från den ordning i vilken AT-blocken ska genomföras. För att öka genomströmningen av AT-läkare i primärvården skulle vi i SLL önska att primärvårdsdelen vid behov kunde delas upp i två perioder.

Jag är medveten om att fler åtgärder behövs för att säkra landstingets behov av specialistläkare. Min förhoppning är att yngre läkare kommer att se oss som en potentiell framtida arbetsgivare. Våra medarbetare ska känna sig stolta över att arbeta i SLL. Därför satsar Alliansen på sjukvården i länet bland annat genom att bygga ut och modernisera våra sjukhus för att skapa en modern arbetsmiljö med den senaste tekniken.