Jag har arbetat som läkare i 52 år. Jag har varit försäkringsläkare på Försäkringskassan. Jag har varit biträdande överläkare på en större medicinklinik, och de senaste 40 åren har jag varit praktiserande läkare inom invärtesmedicin men särskild regeringsdipens att arbeta med psykoterapi.

Nyligen sjukskrev jag en patient som var väldigt skör. På intyget kryssade jag för att jag önskade kontakt med Försäkringskassan. Min avsikt var att resonera om detta känsliga fall och försöka öka förståelsen för situationen.

Efter två veckor blev jag uppringd av en tjänsteman som i ganska brysk ton sade att jag framför allt måste fylla i en skrivelse som han avsåg att skicka till mig. Någon dialog blev således inte möjlig just då. Tjänstemannen ringde även min klient, vilket hen tog illa vid sig av.

En svår försämring inträffade efter hand, och min klient behöver ytterligare stöd och behandling men har ännu inte fått sjukpenning utbetald.

Denna erfarenhet får mig att fundera över Försäkringskassans rationella byråkrati och det aggressiva sätt som den hanteras på. Vi bör försöka få till stånd mer samförstånd. Det tyckte jag redan i min ungdom då jag blev Försäkringsläkare.