Sedan 2016 har över 300 000 besök gjorts via Min doktor, Kry och Medicoo. Vi är uppe i 35 000 digitala läkarbesök per månad till en kostnad av 14 miljoner för landstingen [1]. Trots det har inte trycket på primärvården minskat. Nätbesöken utgör uppenbarligen en utmaning för vården och skattebetalarna.

En helt annan utmaning som vi står inför är den tolfte terminen på läkarprogrammen, i och med att AT slopas. Vi kommer att ha ett stort antal läkarstudenter som ska tränas i första linjens sjukvård, men det är ännu oklart hur detta ska organiseras.

Dessa oexaminerade läkare skulle kunna få en bra introduktion till första linjen om universitetssjukvården kunde bli arbetsgivare och låta dem praktisera under sista terminen som nätdoktorer, med kompetent handledning av erfarna kliniska lärare.

På sikt skulle man kunna bygga team i särskilda nätmottagningar där läkarstudenter arbetar sida vid sida med exempelvis psykolog-, socionom- och sjuksköterskestudenter. 

Vi kan skapa en »vinn-vinn«-situation: läkarstudenterna får en bra praktik, patienterna får en ansvarfull och god vård, kostnaderna för digital vård kan i stort sett elimineras och våra lärosäten kan fortsätta att utbilda morgondagens läkare. Vi behöver inga privata aktörer på den här marknaden.