Den 5:e juni presenterade LO, TCO och Saco tillsammans med arbetsköparorganisationen Svenskt näringsliv ett förslag som inskränker strejkrätten. Detta trots att en övervägande majoritet av förbunden under centralorganisationerna, däribland Läkarförbundet, tagit ställning emot [1] regeringens utredning (Stridsåtgärdsutredningen, A 2017:03) med samma syfte. Arbetsköparnas möjlighet att ta till vapen mot löntagarna inskränks däremot inte. Bakgrunden är konflikten i Göteborgs hamn, där hamnarbetare strejkade i 8 timmar, medan arbetsgivaren stängde ut Hamnarbetarförbundets medlemmar i lockout i 371 timmar [2]. 

Förslaget från den oheliga koalitionen innebär att strejk (arbetstagarnas kraftfullaste verktyg för att driva sina krav) bara får genomföras i syfte att få till stånd ett kollektivavtal, och att det inte ska vara tillåtet om ett annat fackförbund redan har kollektivavtal med arbetsgivaren. Detta slår främst mot mindre fack som inte har kollektivavtal, men får konsekvenser för ännu fler. Experter menar att lagförslaget öppnar upp för så kallad avtalsshopping [3]. Det finns även risk för etablering av »gula fackföreningar« som är trogna arbetsköparen snarare än arbetstagarna.

Ett företag som saknar kollektivavtal kan välja att sluta avtal med det fack som erbjuder lägst löneökningar, sämst arbetsvillkor och arbetstrygghet etc, trots att en majoritet av de anställda är anslutna till ett annat fack. Företag kan också byta arbetsgivarorganisation för att kunna teckna ett för arbetarna sämre kollektivavtal. Det kritiserade förslaget innebär att inget annat fackförbund kan ta till stridsåtgärder för att företräda sina medlemmar på arbetsplatsen.

I vården ser vi många patienter som far illa på arbetsplatsen, både mentalt och fysiskt. En framtid där fackförbund utifrån olika bevekelsegrunder bjuder under varandra avseende löner, arbetsvillkor och anställningsförhållanden kan få till följd att människor får sämre ekonomi och farligare arbetsmiljö, vilket kan leda till fler arbetsskador, ökad stress och fler dödsfall på arbetsplatser. 

De fackliga centralorganisationerna menar att deras förslag är mindre dåligt än det som regeringens utredning pekar mot. Det är dock fortfarande ett hot mot den svenska modellen och öppnar upp för skadlig avtalsshopping.

Sverige har en hög facklig anslutningsgrad. Förbunden har tillsammans möjlighet att stoppa en inskränkning av konflikträtten om en lagändring blir aktuell.

• Socialistiska läkare anser att centralorganisationerna gravt svikit sina medlemmar och att förfarandet är djupt odemokratiskt.

• Socialistiska läkare undrar hur Läkarförbundets representant i Sacos styrelse ställt sig i frågan. Vi kan inte se att förslaget gynnar läkarförbundets medlemmar eller Sveriges arbetande befolkning, som vi möter i vårt yrke.

• Socialistiska läkare kräver att Läkarförbundet (likt Journalistförbundet i TCO) inte ställer sig bakom förslaget och sätter press på Saco att agera.

Det kokar i många fackförbund just nu, och det är ett bra läge att gå samman och rekommendera regeringen att inte lägga fram förslag om lagändringar som hotar att begränsa strejkrätten.

Om Läkarförbundets styrelse inte agerar är det dags för den lämna sitt uppdrag. Ett fack som inte ställer upp för arbetstagarna är inte värt att kalla ett fack.

Läs repliken:

Förslaget framhäver avtalsvägen

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.