Det bör vara känt för alla läkemedelsförskrivare att alla receptbelagda läkemedel inte ingår i läkemedelsförmånen. Dessutom finns det läkemedel som ordineras utifrån en medicinsk behandling som inte heller subventioneras. Detta gäller till exempel läkemedel mot erektil dysfunktion som förskrivs efter en prostatacanceroperation, men också melatoninpreparatet Circadin som åtminstone har varit flitigt förskrivet för svårare sömnstörning.

Receptbelagda läkemedel som förskrivs utan att ingå i högkostnadsskyddet är framför allt sådana som framtagits för erektil dysfunktion och antikonception. Följden blir att dessa läkemedel till 100 procent betalas av patienten, vilket leder till att prissättningen är fri. För subventionerade läkemedel anges priset i Fass, men inte för övriga. Som förskrivare har vi vanligen ingen aning om vad icke subventionerade läkemedel kostar – eller?

När jag själv genomgick en framgångsrik prostatacanceroperation och blev ordinerad läkemedel för erektil dysfunktion under en 6 månaders period i samband med läkningsprocessen, blev det också klart för mig att ett och samma preparat, med samma tillverkare, dosstyrka och förpackningsstorlek, kunde skilja > 4 gånger i pris på ett apotek jämfört med ett annat. Eftersom apoteket i dessa fall inte per automatik får byta det förskrivna läkemedlet mot ett billigare, så som sker för läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen, kan detta bli en onödig extrakostnad för patienten.

I dag finns det en jämförelsesida för priset på samtliga receptbelagda farmaka. Webbplatsen (som drivs av företaget Medicinpriskoll Sverige) heter Medicinpriser.se och finns även som app. När jag nämner detta för kollegor inom allmänmedicin och psykiatri verkar i stort sett ingen känna till detta. När jag tar upp det med min egen läkare på urologkliniken har man inte heller där kännedom om detta.

Mitt råd till er, förskrivande kollegor: 1) Vid förskrivning av receptbelagda läkemedel utan läkemedelsförmån – ange på receptet att preparatet får bytas ut mot det billigaste synonympreparatet. 2) Informera din patient om Medicinpriser.se för att de själva ska kunna avgöra var de vill lösa ut sin förskrivning.

Slutligen en liten hemuppgift för dig som lärt dig något nytt av den här artikeln: Hur stor prisskillnad är det mellan olika apotek på förskriven Sildenafil Actavis 100 mg, 12 stycken?