Enligt Socialstyrelsen ökade antalet sysselsatta läkare i förhållande till befolkningen med 10 procent mellan 2009 och 2014. Men eftersom efterfrågan också ökar är det ändå brist på läkare, framför allt specialistläkare.

Många läkare som är utbildade utanför EU och EES och som flyttar till Sverige är redan specialister. Vanligtvis har de arbetat länge i sina länder och har stor erfarenhet i sina specialiteter. När dessa specialistläkare bestämmer sig för att arbeta i Sverige måste de göra ett kunskapsprov som handlar om hela medicinområdet och även om prekliniska ämnen. Det är en mycket lång och uttömmande väg. Läkarna måste studera många saker som de inte använder i sitt kliniska eller kirurgiska arbete, och många av dem ger upp under processen.

Utländska specialistläkare borde få göra ett kunskapsprov för specialistkompetens. Detta skulle spara tid och energi både för läkaren och Socialstyrelsen. En specialistläkare behöver kunna grundläggande ämnen i hens respektive område, men inte hela medicinen. I dag är kunskapen så bred att det är omöjligt för en person att kunna allt, så det är mycket bättre att se till att läkaren som utvärderas är bra på och behärskar sitt kompetensområde snarare än att kräva att man testas på en omfattande kunskap om ämnen som man inte kommer att använda i sitt jobb.

Vi måste ta hänsyn till att Sverige behöver fler specialistläkare snabbt. Befolkningstillskottet genom migration har haft en stor inverkan på hälso- och sjukvårdstjänster, och behovet av läkare i alla specialiteter har ökat. Sverige har möjlighet att ta emot läkare som är redo att arbeta utan att behöva spendera pengar på deras utbildning.

Om specialistläkarna testas direkt i sin specialitet kommer fler att klara provet och man kommer att vara säker på att de är bra på vad de faktiskt ska göra i framtiden.

Man väljer en specialitet av många orsaker, men framför allt för att få arbeta med det man älskar. Specialistläkarna borde tillåtas visa sin specifika kunskap, både den teoretiska och praktiska, och få chans att fortsätta jobba i sin specialitet snabbare. Det är den bästa lösningen för landets brist på specialistläkare.