En tidigare frisk 50-årig man fick ont i halsen efter en cykeltur på Gotland. På färjan hem kände han sig trött och alltmer sjuk. Vid hemkomsten uppsökte han närakuten där man misstänkte infektion och uppmanade honom att åka till sjukhusets akutmottagning. På akuten kräktes mannen upprepade gånger. Efter drygt 5 timmars väntan frågade patienten en sköterska hur länge det skulle dröja innan han fick träffa doktorn; svaret blev att det troligen skulle bli nästa förmiddag. Mannen åkte hem och vilade. Han hade då ont på vänster sida från armhålan och ned mot höftbenet.

På morgonen kontaktade mannen vårdcentral och fick tid 13.00. Distriktsläkaren ringde omedelbart efter ambulans. Det blev ilfart till sjukhusets akutrum. Sidan, som nu var mycket öm, opererades. Nekrotiserande fasciit misstänktes. Intensivvård sattes in (med antibiotika intravenöst och senare peroralt). Odling visade alfastreptokocker som bedömdes härröra från halsinfektionen. Patienten tillfrisknade så småningom.

Stockholms befolkning ökar kontinuerligt och behöver fler och större akutmottagningar. På Nya Karolinska Solna (NKS) skapades en akutmottagning för ett begränsat antal patienter, som dessutom tycks utebli.

Brist på akuta sjukvårdsresurser drabbar såväl patienter som sjukvårdspersonal. Som jourhavande läkare är det svårt att få en uppfattning om de väntande patienterna. Ett förslag är att jourhavande läkare får förstärkning varje eller varannan timme av en erfaren kollega eller sjuksköterska. Syftet är att kunna gå en kort rond i väntrummet och bedöma patienternas tillstånd.

Smärta? Feber? Fingrarna på pulsen: hastig, långsam, ojämn? Påverkat allmäntillstånd? Dyspné? Kräkningar?  

Det kan räcka med en minut per patient för att avgöra graden av brådska. Patienter som kräver snabbt omhändertagande får en stor lapp märkt med »A«, liksom i andra katastrofsituationer.

Det är uppenbarligen svårt att få politiker att förstå faran i situationen. Låt dem behålla den begränsade akutmottagningen på NKS, men då måste det skapas en eller två vanliga akutmottagningar med stor kapacitet. Mig veterligt finns utrymme för sådana på gamla Karolinska sjukhuset.

Cirka 18 timmars väntan på behandling av sepsis och sannolikt nekrotiserande fasciit är onekligen lång tid. Det vore tragiskt om patienter går ad mortem i behandlingsbara sjukdomar på våra akutmottagningar eller under den andra färden in till sjukhus.