Jag tackar författarna till en debattartikel i Läkartidningen (se länk i slutet av artikeln, red anm) för möjligheten att klargöra förbundets arbete. Beslutet i förbundsstyrelsen (FS) hösten 2017 var att som en av tre frågor i valrörelsen 2018 prioritera en primärvårdsreform (8 nov 2017). Läkarförbundet har också framgångsrikt lyft upp frågan om nödvändigheten av att genomföra en reform för att bygga ut primärvården och få fler specialister i allmänmedicin.  

Artikelförfattarna har missat något väsentligt. Det är Alliansen, och även de rödgröna, som går på vår politik, inte tvärtom. Det är vi som har drivit, och driver, frågan om en nationell primärvårdsreform för en god, nära och trygg vård, en utbyggd primärvård med fler specialister i allmänmedicin och listning på fast läkare. Det skulle i sin tur skulle lösa en del av trycket på akutmottagningarna och troligen avlasta delar av vårdplatsbristen.

Det är vårt uppdrag att övertyga politiken om bra lösningar, och det är en framgång när politiska partier lyssnar på och tar intryck av läkarnas förslag till lösningar och satsningar.  

Eftersom Sveriges läkarförbund är partipolitiskt obundet kan vi skriva debattartiklar tillsammans med dem när sakpolitiken överensstämmer med de lösningar i hälso- och sjukvården som vi arbetar för. Vi kan ibland skriva tillsammans med oppositionen eller med regeringspartier, patientföreningar eller andra aktörer.

Precis så gör många fackförbund och centrala organisationer ofta. Ett par exempel nyligen är ett gemensamt utspel från Saco och Moderaterna i Dagens Nyheter, en debattartikel om hur vi får ett rättvist skolsystem signerad Lärarnas riksförbund och Socialdemokraterna i SVD och en gemensam debattartikel i sakpolitik som handlar om intagningskrav på lärarutbildningarna mellan Lärarnas riksförbund och Liberalerna i DN

Det är alltså ingenting underligt med att vi skriver debattartiklar ihop med andra i sakpolitiska frågor. Det är heller ingen större skillnad på att skriva debattartiklar ihop eller att bjuda in olika politiska partier eller organisationer som tycker som vi till våra paneler eller events. 

Avslutningsvis är det viktigt att komma ihåg att vi även fått med oss regeringspartierna på tåget om fast läkare och en nationell primärvårdsreform.

Det är alltså inte bara oppositionen vi ställer upp med, utan alla partier som tycker som vi i sakpolitiken och delar vår värdegrund.

Jag vill även bemöta påståendet om skattepolitiken. Sacos politik på skatteområdet är att utbildning ska löna sig. Det är alltså inte någon enskild uppfattning utan 700 000 SACO-förbundsmedlemmars uppfattning. Att det ska löna sig att läsa långa utbildningar som läkarutbildningen är en viktig fråga även för Sveriges läkarförbund.  

Läs debattartikeln:

Stödjer förbundet aktivt ett av regeringsalternativen?