Vi tackar Heidi Stensmyren för försöket att förtydliga den debattartikel som skrevs tillsammans med allianspartierna [1]. Det verkar dock som om vi inte är de enda som »missat något väsentligt«, att döma av inlägg som skrivits i ämnet på Läkarförbundets Facebooksida (11 juli respektive 21 augusti 2018) och av kommentarer till vår artikel samt Heidi Stensmyrens replik i LT [2, 3].

Valet att lyfta fram ett eller flera partier i politiska frågor kan vara befogat om det förekommer olika åsikter bland partierna. I fallet med fast läkare har dock Socialdemokraterna redan i maj förklarat att de vill införa ett sådant system, vilket också Läkarförbundet välkomnade genom Heidi Stensmyren [4]. Att Läkarförbundet gått ut i en gemensam debattartikel med allianspartierna beror kanske snarare på att förbundet föredrar Alliansens politik i andra vårdfrågor.

En av dessa är vårdvalet. I debattartikeln skriver författarna att »Den [vårdvalsreformen] har varit framgångsrik, ökat mångfalden inom primärvården och stärkt valmöjligheterna för medborgarna«.

Alla som följt debatten kring vårdvalet, både före och efter införandet, vet att detta uttalande är en grov förenkling [5-7]. Vi vet att åsikterna om huruvida vårdvalsreformen varit framgångsrik eller inte går isär inom läkarkåren. Även Myndigheten för vård- och omsorgsanalys är mer försiktig i sina utvärderingar [8-10].

Trots försöket att förtydliga är det fortfarande oklart för oss om det var Heidi Stensmyrens eget initiativ att skriva under allianspartiernas debattartikel. Likaså om det var Läkarförbundet som bjöd in allianspartierna att skriva på artikeln eller tvärtom. Många av förbundets medlemmar tycks inte uppskatta att Läkarförbundet öppet stödjer ett av regeringsalternativen. Kanske får vi så småningom veta om detta utspel är förankrat i centralstyrelsen och i så fall finns dokumenterat i protokoll?