En frisk stockholmskis for till fjällen,
ett beslut han nog ångra den kvällen,
det i pisten tog stopp,
av en mediapropp,
trombektomi fås på helt andra ställen

Repliken på vårt debattinlägg i Läkartidningen från tunga företrädare för Strokesverige (se länkar i slutet av artikeln, red anm) följer tre huvudspår.

  • Trombektomi tar lång tid att lära sig.
  • Behandling vid högvolymcentra ger bättre utfall än vid lågvolymcentra.
  • Helikoptrar ska göra trombektomi tillgänglig även för de som bor långt från universitetssjukhus.

För det första. Självklart är operatörens kompetens viktig. Det skulle vara möjligt att göra en kvalitetsuppföljning för att utvärdera huruvida trombektomier utförda av kardiologer ger samma eller bättre nytta som fördröjd behandling av neurointerventionist.

För det andra. I studien av Rinaldo och medförfattare, som visar att trombektomier ger bättre utfall om de utförs vid centra med stor volym, var gränsen för hög volym 35 trombektomier per år [1]. Med 350 respektive 430 + 130 hjärninfarkter och 10 procents trombektomifrekvens kommer alltså antalet fall i Mellannorrland att motsvara två högvolymcentra.

För det tredje. Det finns inte adekvat transportmöjlighet. Region Jämtland–Härjedalen har helikopter. Den är dock inte är tillgänglig cirka 100 dygn per år, främst på grund av vädret. Ett ökat antal helikoptrar ändrar inte på det. Redan 2015 talades varmt om hur helikoptrar inom ett par år skulle lösa trombektomifrågan.

Helikoptrar är luftfarkoster som kan visa sig vara luftslott. Försvarsmakten behövde tjugo år för att införskaffa de helikoptrar som faktiskt fanns tillgängliga när upphandlingen påbörjades. Nationella arbetsgruppen för stroke framhåller Norges fina helikoptertäckning som exempel. Där gjordes 2016 cirka 150 trombektomier, högt räknat 1,7 procent av infarkterna. Motsvarande siffra för Sverige 2016 var enligt Riksstroke 499 (2,7 procent).

Man kan fråga sig om vi, Nationella arbetsgruppen för stroke eller andra läkare är de som är bäst lämpade att diskutera helikopterteknik.

Läs tidigare inlägg:

Tänk på tidsfaktorn vid trombektomi Debatt

Värna utförarens kompetens vid intrakraniell trombektomi Replik