I början på juli 2018 skrev Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren på debattplats i Göteborgs-Posten att hon tillsammans med allianspartierna är beredd att satsa på deras primärvårdsreform [1]. Övriga undertecknare av debattartikeln var Camilla Waltersson Grönvall (M), sjukvårdspolitisk talesperson, Anders W Jonsson (C), sjukvårdspolitisk talesperson, Anna Starbrink (L), sjukvårdspolitisk talesperson och Acko Ankarberg Johansson (KD), sjukvårdspolitisk talesperson.

Hösten 2015 gick Läkarförbundet ut med en skrift som kritiserade regeringens skattepolitik, en indikation om var förbundsordföranden har sin politiska hemvist [2]. På fråga om det var hennes privata åsikter var Heidi Stensmyren den gången tydlig med att »Läkarförbundet har som uppdrag att företräda läkare partipolitiskt obundet …« samt avslutningsvis att »Läkarförbundet företräder en mångfald medlemmar och driver våra gemensamma intressen« [3]. 

Nu tycks alltså Läkarförbundet ha lämnat obundenheten och stödjer aktivt ett av regeringsalternativen i höstens val. Vad som föranlett denna kursomläggning har gått oss förbi, men kanske fattades beslut om detta på det senaste fullmäktigemötet?

Det vore klädsamt med en förklaring till varför Läkarförbundet nu tagit ställning för just allianspartiernas vårdprogram inför valet. Är det ett beslut som hela centralstyrelsen ställt sig bakom, eller är det Heidi Stensmyren som privatperson som står för dessa åsikter?

Läs repliken:

Artikelförfattarna har missat något väsentligt

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.