Det man ofta får höra av smärtpatienter är att de känner sig misstrodda och fått höra att »det är bara psykiskt« eftersom smärtan inte syns på MR eller röntgen [1]. Sanningen är snarare den att man riskerar att bli psykiskt sjuk av att gå med smärta [2, 3]. Därav mitt ordval »förlegad« [4] i min kritik av en ABC-artikel som nyligen publicerades i Läkartidningen (se länkar i slutet av artikeln, red anm).

Detta sätt att möta smärtpatienter sker inte av ovilja utan, precis som IASP (International Association för the Study of Pain) uppmärksammat, på grund av brister i kunskap om smärta [5]. Men den ABC-artikel jag kritiserat förleder i stället för att undervisa, då man inte nämner vanliga orsaker till smärta såsom osteoporos, trafikolyckor, halkolyckor med mera.

Vid IASP:s världskongress nyligen påpekades att ländryggsvärk är den fjärde viktigaste orsaken till förlorad hälsa [6]. Och eftersom smärta till största delen är ett primärvårdsproblem måste man se till hela bilden, och inte fixera sig vid sjukdomstillstånd där operationer är lösningen.

I stället för att diskutera sakfrågan ifrågasätter Helena Brisby mig som person eftersom jag jobbar med smärta på en privat klinik – vilket min titel visar och aldrig har varit någon hemlighet – och hon ifrågasätter radiovågsbehandling med stöd av tre dåligt utförda studier [7–9].

Ska man studera en behandlings effektivitet krävs dels att patienterna visats ha sjukdomen och att man utför behandlingen som det är avsett. Ingen av dessa studier uppfyller dessa krav, vilket gjort att den större så kallade MINT-studien förkastats av elva stora organisationer i ett gemensamt uttalande [10].

Slutligen: I epidemiologiska studier får vi fram prevalensen av olika orsaker till sjukdomar. Detta behöver vi ha i bakhuvudet när vi möter patienter. När det gäller smärta – och särskilt ländryggsvärk – finns det i dag många bra prevalensstudier att luta sig mot när man ska utreda orsaken till besvären [4].

Läs tidigare inlägg:

Förlegat om smärta i nacke och rygg (Debattartikel)

ABC-artiklar baseras på bästa tillgängliga vetenskapliga underlag (Replik)

Johan Hambraeus är både överläkare och delägare i Smärtkliniken Eques Indolor samt delegat i Spine Intervention Society Evidence Base Comittee och var av IASP 2018 utsedd föreläsare om radiovågsbehandling av fasettleder.