All framtida sjukvård bygger på prestigelöst samarbete i tvärprofessionella team, konstaterar personalen vid Borgholms hälsocentral, som har delat med sig av sina bästa råd i en »receptsamling« som kan laddas ner gratis på SKL:s webbplats. Foto: Jennie Engstrand

Det senaste året har vi på Borgholms hälsocentral fått stor uppmärksamhet för vårt sätt att arbeta enligt »Borgholmsmodellen« och har tagit emot många studiebesök från vårdcentraler. Genom teamarbete i de så kallade Borgholmsgrupperna har vi tagit fram en »receptsamling« med våra bästa råd som kan laddas ner gratis på SKL:s webbplats (https://webbutik.skl.se/). Här nedan kommer några smakprov.

Att få arbeta med medansvar och delaktighet ger arbetsglädje. Med arbetsglädje som drivkraft kan man komma långt – med rätt bemanning. I vårdarbetet är alla yrkesgrupper viktiga, men på en vårdcentral är distriktsläkaren viktigast. Det går inte att kompensera frånvaro av ordinarie distriktsläkare. En god, nära vård kräver kontinuitet. God läkarbemanning är den viktigaste arbetsmiljöfaktorn för alla yrkesgrupper på en vårdcentral. Endast distriktsläkaren kan ta dirigentrollen och styra vårdflöden – även sjukhusets – för patienternas bästa.

Kraften finns i verksamheten. Chefen/ledaren måste skapa förutsättningar för att kraften släpps fram och tas tillvara. Arbetet underlättas om chefen har djup kunskap om sjukvården i allmänhet och primärvården i synnerhet. Har hen inte det måste någon annan ha det.

All framtida sjukvård bygger på prestigelöst samarbete i tvärprofessionella team. Bilda därför team/grupper som innehåller alla yrkeskategorier. Arbetet i teamen måste få ta tid, till exempel genom förlängda arbetsluncher. Skippa all prestige och hierarki. Ge varandra tips. Låt alla yrkeskategorier få ansvar och växa in i nya roller. Ta tillvara allas kunskap. När ni infört något nytt: stanna upp, reflektera och utvärdera. »Ta« gärna våra idéer, men gör dem till era egna och omforma dem efter era behov.

Involvera kommunen och andra aktörer på ett tidigt stadium. Hur vill vi jobba tillsammans? Hur vill vi utforma vårt hemsjukhus? Släpp prestigen även här, och lägg allt fokus på patientens bästa.

Lyssna på patienternas behov. Ta »hem« patienterna till vårdcentralen. Försök undvika sjukhusinläggningar och jobba för nära vård. Förbättra kontinuiteten. Följ och styr patientens vård på sjukhuset och skapa trygghet när patienten skrivs ut till hemmet.

Helt nödvändigt är att skapa egna »Borgholmsgrupper« (med egna namn). Ta över vårt arbetssätt för remissgruppen. När det gäller hemsjukhuset är sömlöst samarbete mellan hemtjänst, hemsjukvård, ambulanssjukvård och vårdcentral nödvändigt, under ledning av vårdcentralen.

Och så till bemanningen. Hos oss skapas god balans genom en läkare på tusen listade patienter och tillräcklig bemanning inom övriga yrkesgrupper. Men för den som lever i en bristsituation gäller det att starta med de fast anställda och bygga upp en fungerande struktur för en mindre grupp patienter (gärna de mest sjuka). Låt vikarier sköta akutverksamheten, och jobba med att bygga ut den fasta kontinuerliga verksamheten. På så sätt skapas förutsättningar för nyrekrytering.

De landsting som vill ha en god och nära vård måste skapa förutsättningar för det. Då får vi en riktigt bra sjukvård.

Lycka till!