Det är verkligen bra att företrädare för Svensk förening för akutsjukvård, SWESEM, engagerar sig i den nya bastjänstgöringen (BT) för läkare. Läkarförbundet delar till stor del den bild som företrädarna beskriver i sin debattartikel i Läkartidningen (se länk nedan, red anm) angående akutsjukvårdens betydelse inom ramen för den nya BT. Sverige behöver en ny modern läkarutbildning med efterföljande BT och ST.  

Vi anser, precis som skribenterna, att framtidens BT-läkare bör tjänstgöra på sjukhus som bedriver akutsjukvård. Det är angeläget att alla läkare får lära sig att handlägga livshotande akuta tillstånd och det bör tydligt formuleras i målbeskrivningen för BT.  

Däremot ser vi risker med att detaljstyra BT. Att enbart tillåta tjänstgöring på akutmottagningar där det finns specialister och ST-läkare inom akutsjukvård ökar risken för flaskhalsar. Det bör vara möjligt för seniora ST-läkare och specialister som arbetar på akutmottagningar inom annan relevant specialitet att handleda BT-läkare, utan att tumma på utbildningskvaliteten. Utbildningskvaliteten måste självfallet säkerställas. Därför förespråkar Läkarförbundet en extern kontinuerlig kvalitetsgranskning av BT. 

Vi får inte riskera att hamna i samma situation som med dagens AT med en detaljstyrd föreskrift som till viss del inte är utformad utifrån hälso- och sjukvårdens organisering och behov.    

I skrivande stund har riksdagen röstat ja till en ny regering. Det innebär att Socialstyrelsen nu kan tilldelas det formella uppdraget av regeringen att påbörja arbetet med att utforma BT-föreskriften. Läkarförbundet har begärt inflytande i denna arbetsprocess. Vi har en nära dialog med Socialstyrelsen och vi ser fram emot det arbetet, där vi kommer att inkludera våra del- och specialitetsföreningar. Deras kunskap och erfarenheter är viktiga och ska tas i beaktande under hela processen.

Läs debattartikeln:

SWESEM bör vara delaktigt i att utforma framtidens BT