Som neurokirurg med lång erfarenhet även i pediatrisk neurokirurgi trodde jag fram tills jag blev 74 år att skakvåld (shaken baby syndrome) var en reell diagnos orsakad av en förfärlig handling.

År 2014 blev jag av en tillfällighet inblandad i frågan då jag var sisteförfattare på en översiktsartikel om extern hydrocefalus [1], ett medfött tillstånd som predisponerar för spontana subdurala blödningar och hygrom.

Efter hand blev jag involverad i fler fall och märkte att många av barnen hade detta medfödda tillstånd men att radiologer, rättsläkare, pediatriker och oftalmologer fortsatte att hävda i rätten att den så kallade triaden (subduralhematom, retinala blödningar och encefalopati) alltid orsakas av skakvåld. Inget av de spädbarn som jag engagerade mig i hade yttre tecken på trauma mot huvudet.

Jag initierade därför en debatt i den norska motsvarigheten till Läkartidningen gällande kvaliteten av den medicinska dokumentation som använts för att bevisa skakvåld i norska rättsfall [2-5]. Min utgångspunkt för debatten var att det inte går att hävda att det finns tillräckliga vetenskapliga belägg för att triaden eller dess delkomponenter är patognomona för skakvåld.

Taget i beaktning det tidigare starka offentliga engagemang som förespråkare för triadens betydelse för skuldfrågan i Sverige fört fram (även där det ej föreligger tecken på trauma mot huvudet) finner jag det förvånande att man nu verkar hålla en lägre profil i den offentliga diskussionen om skakvåld
än tidigare. Man har till exempel inte kommenterat en artikel i Läkartidningen som diskuterar triadens bristfälliga diagnostiska värde [6], och som blev vinnare i kategorin »Medicinsk kommentar« när tidskriften utsåg 2018 års bästa artiklar.

En tanke som slagit mig är att förespråkare för diagnosen skakvåld i Sverige kan ha valt att inte uttala sig då de inte längre är övertygade om att triaden är patognomon för skakvåld och därför inte kan användas som säker medicinsk diagnostik för att bevisa skuld bortom rimligt tvivel. Stämmer detta, eller menar de fortfarande att triaden kan anses vara ett säkert bevis för att en skakning ägt rum? I så fall borde de bekänna färg i debatten. 

Ett klargörande vore av mycket stor betydelse, och jag inväntar nu med stor förhoppning svar i frågan.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Knut Wester har fått ersättning som expert i ett fåtal fall av misstänkt skakvåld i Norge.