Enligt Cochrane Sveriges hemsida är få svenskar författare till Cochraneöversikter. Nyligen inledde Matteo Bruschettini och Minna Johansson vid Cochrane Sverige en viktig debatt för att höja värdet av systematiska översikter i landet [1]. Författarna identifierade bristen på erkännande av betydelsen av sådana översikter hos sex universitet och Vetenskapsrådet.

Internationellt värderas systematiska översikter som det bästa underlaget för att utöva evidensbaserad vård, informera vårdsökande, försvara behovet av ny forskning och prioritera forskningsanslag. I slutet av 1980-talet deltog jag i en kurs i systematiska översikter som för första gången gavs inom programmet för »master of science« i klinisk epidemiologi vid McMaster-universitetet i Kanada, alma mater för evidensbaserad hälsovård.

Mitt kursarbete ledde till en av de första systematiska översikterna inom perinatologi [2], ett bokkapitel [3] och till att jag blev involverad i i två Cochranegrupper. Under 1993 och 1994 föreläste jag i Skandinavien om betydelsen av randomiserade kontrollerade försök och systematiska översikter och undervisade i hur man utför en systematisk översikt och kan använda dem i evidensbaserad sjukvård, informera vårdsökande samt utnyttja resultaten som bakgrund för att försvara ny forskning och i ansökningar om forskningsanslag [4].

Av Matteo Bruschettinis och Minna Johanssons artikel framgår att upptaget av systematiska översikter är fortsatt lågt i Sverige. I artikelns kommentarsfält framgår dock att verkligheten gällande tillämpningen av systematiska översikter är ljusare än de svar författarna fick från de akademiska institutionerna. Metaanalyser kan ingå i doktorsavhandlingar i Umeå, och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) välkomnar ansökningar om systematiska översikter.

Sverige har nu ett Cochranecentrum i Lund sedan 2017. Låt oss hoppas att både Cochrane Sverige och Cochrane International går mot en ljusnande framtid. Vi måste utnyttja värdet av systematiska översikter för förbättrad hälsovård, upplysning till vårdsökande och ny forskning. Om du inte redan är involverad, kontakta Cochrane Sverige. Ditt stöd och engagemang behövs.

Läs, lyssna och lär!

Jag rekommenderar att läsarna läser eller lyssnar till två artiklar.

Den ena finns på Cochrane Sveriges hemsida: »Cochrane’s 30 under 30… Meet Petter Brattström from Cochrane Sweden«.

Den andra finns på Cochrane Australiens hemsida under »Podcast transcript – The recommended dose with Ray Moynihan«. EPISODE 13: IAIN CHALMERS. Founder, Cochrane Collaboration & James Lind Alliance

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Arne Ohlsson var chef för The Canadian Cochrane Network and Centre 1998–2005 och biträdande redaktör för Cochrane Neonatal 2011–2016.