Slutreplik: Här svarar de läkare på Doktor24 som nyligen skrev ett debattinlägg i Läkartidningen på en kommentar från Bengt Järhult (se länkar till inlägg i slutet av artikeln, red anm).

Syftet med vårt debattinlägg var att berätta om våra erfarenheter av hur digitala och integrerade lösningar kan underlätta för vården och patienten. Kvalitet och resultat varierar även hos fysiska vårdgivare därför bör man inte dra alla digitala verksamheter över en kam.

Som vi skrev finns det företeelser att kritisera hos digitala aktörer; bland annat marknadsföring och aktiva val att inte följa Stramas riktlinjer. Men samhället, vården och patienternas behov och önskemål är i förändring. Låt oss därför ha ett sakligt samtal om en nödvändig utveckling, och hur vi kan möta denna förändring på bästa sätt.

Vi uppskattar att Bengt Järhult tar upp bekymret med dubbelbesök. Det är precis sådana irrvägar i vården som Doktor24:s lösningar kan undvika och hantera. Om den automatiska triagemotorn, som också triagerar till egenvårdsråd utan kostnad, bedömer att patienten har besvär som sannolikt kräver fysisk undersökning bokar systemet in ett fysiskt läkarbesök där anamnesen följer med till vårdcentralens journalsystem. Och om vi i ett digitalt vårdbesök upptäcker att patienten inte kan hjälpas krediteras kostnaden. Målet är rätt vårdnivå, med korrekt brådskandegrad, och där mycket av administrationen är automatiserad så att vi får mer tid med patienten. Så borde det vara överallt, även i den fysiska vården.

Vi håller även med Bengt Järhult om att det vore utmärkt om fler vårdgivare (såsom flera av våra vårdcentralpartners redan gjort) införde möjligheten för den egna personalen att ta återbesök eller andra ärenden digitalt. Tid och resurser sparas och det underlättar för både patienten och personalen.

Bengt Järhult riktar kritik mot nätläkarnas reklam, men hemfaller åt generaliseringar. Doktor24 har vid flera tillfällen uppmanat andra digitala vårdgivare att upphöra med vårdkonsumtionsdrivande reklam och vi välkomnar de regleringar som är på gång [1]. Doktor24 har också vid flera tillfällen efterfrågat ett mer långsiktigt hållbart ersättningssystem [2].

Vad gäller antibiotikaförskrivning hänvisar Bengt Järhult åter till andra aktörers agerande. Den kritiserade kampanjen »Hej förskolesmittor« har vi och många med oss tagit skarpt avstånd från. Att försöka beskylla oss för den kampanjen är fel och orättvist.

Studien i Pediatrics som Bengt Järhult refererar till är inte utförd i Sverige och är inte giltig för att beskriva vår verksamhet. Vi har till exempel 99 procent följsamhet till Stramas riktlinjer för antibiotikaförskrivning för urinvägsinfektioner, och vi hanterar varken bakteriell tonsillit eller rosfeber digitalt. Stramas riktlinjer för digitala vårdgivare införlivades i våra beslutstöd samma dag som de publicerades.

Vi vill gärna bjuda in Bengt Järhult och andra nyfikna för att visa hur vi skapar ökad tillgänglighet utan ökad konsumtion med hjälp av vår triageringsbot, såväl som hur våra öppna ärenden ökar möjligheten till aktiv expektans.

Läs debatten:

»Dags för oss att slå hål på myter om digitala lösningar i vården« (Debattinlägg)

Nej, kritiken mot nätläkarbolag utgörs inte av myter (Replik)