Vi arbetar som ST-läkare inom allmänmedicin. En professionell och mänsklig utmaning. Att få vara en patients familjeläkare är ett hedersuppdrag, för oss står patientomtanken högst på agendan.

Den 27 augusti 2019 valde Region Halland att säga upp avtalet med vår arbetsplats, vårdcentralen Säröledens Familjeläkare. Anledningen är att Säröledens Familjeläkare har valt att inte ansluta sig till det för regionen gemensamma journalsystemet VAS, samma system som man 2018 beslutade att avveckla.

Region Halland har nu orsakat en enorm osäkerhet i vår patientgrupp, där våra ca 6 600 listade hallänningar och ca 5 000 patienter från Västra Götaland hotas av att deras vårdcentral stängs.

Anledningen till att regionen valde just VAS var möjligheten till sammanhållen journalföring. VAS utvecklades på 90-talet och ingick i ett pilotprojekt 2008 på utvalda vårdenheter i Halland, däribland Säröledens Familjeläkare. Redan då varnade Säröleden för systemet och såväl Distriktsläkarföreningen i Halland som ytterligare en vårdcentral i projektet skickade in en anmälan till Arbetsmiljöverket. Efter omfattande kostnader och stark intern kritik kom äntligen beslutet från regionen om avveckling av VAS med byte till ett nytt system inom mindre än fem år.

För oss var det inte självklart att välja just primärvården. Om vi inte hade haft turen att tidigt i vår karriär möta eldsjälarna på Säröleden, hade vi med största sannolikhet aldrig valt allmänmedicin som specialitet. Vi har den fantastiska förmånen att få arbeta på en »grön ö«, en unik och välfungerande arbetsplats inom vården. Säröleden skapades med visionen om patienten i centrum, själva huvudsyftet med vår profession.

Vi arbetar gränsöverskridande, med ett personligt, lösningsfokuserat bemötande, hög tillgänglighet och flexibilitet. Vår filosofi bygger mycket på daglig drop in-mottagning och när patienterna ringer får de tala direkt med någon av våra sjuksköterskor. Vi har ständigt en mycket hög arbetsbelastning, men vi upplever ingen negativ stress, tack vare vår organisation. Vi känner en frihet och står trygga på en stabil värdegrund. Som ST-läkare hotas vi nu av att antingen bli placerade på en ny vårdcentral, eller det troligare alternativet, att byta specialitet.

Det föråldrade VAS skulle helt omkullkasta vårt flexibla arbetssätt. Vi kommer drunkna i administrationsbördor och det kommer bara att straffa våra patienter. Vi har båda arbetat inom VAS. För oss som är uppvuxna i en digitaliserad värld är det skrämmande att man så sent som 2008 hade det dåliga omdömet att välja ett så förlegat system. Journalen är vårt arbetsredskap och till för patienterna, men det handlar just om värdeskapande, nödvändig administration. Med ständig tidsbrist är det inte rationellt att ha system som stjäl tid och energi, skapar arbetsstress och kräver mer ekonomi och tjänster för att bibehålla samma tillgänglighet och produktion. 

Vi har på Säröleden valt ett modernt, användarvänligt och tidseffektivt journalsystem, Webdoc, med möjlighet till sammanhållen journalföring. Ingen kan säga att vi inte uppfyller kraven på hög vårdkvalitet och patientnöjdhet, det har vi bevisat i tio års tid.

Att gå in och detaljstyra en uppskattad vårdcentral är svårt att inte reagera på, och ibland når man en gräns för vad som känns acceptabelt. Vi vill samarbeta med Region Halland, men den här striden är värd att ta. Det handlar om dyrbar patienttid och vår arbetsmiljö. Att som verksamhet inte ha friheten att effektivisera och utveckla vårt arbete utan pekpinnar är orimligt. De som arbetar inom en verksamhet besitter sannolikt också de bästa kvalifikationerna för att utveckla den. Förutsättningarna för ett hållbart yrkesliv, men främst för att våra patienter ska känna trygghet och få det riktigt bra.

Säröledens Familjeläkare har valt att driva denna fråga vidare med målet att kunna fortsätta vår verksamhet på bästa sätt.

Läs även:

Vårdcentral sägs upp – vägrar byta till utdömt journalsystem