Elektronmikroskopisk bild av hörselorganet, förstorat cirka 1 000 gånger. Bilden är tagen tillsammans med professor Kristian Pfaller vid det anatomiska och embryologiska institutet i Innsbruck (Rask-Andersen H, et al. 2012).

Att ge antibiotika till vuxna med akut mediaotit (acute otitis media, AOM; »öroninflammation«) är lika självklart som att ge penicillin vid streptokockorsakad svalginfektion med feber (angina). Under 40 år som praktiserande öronläkare, då jag även undervisat blivande läkare, har jag sett flera komplikationer i fall där vuxna med akut mediaotit inte behandlats.

Uppmaningen till vården i Sverige att iaktta restriktivitet med antibiotika tycks ha lett till missuppfattningen att öroninflammation hos vuxna inte alltid behöver behandlas med antibiotikapreparat. Det är fel. Akut mediaotit är ett potentiellt farligt tillstånd, särskilt hos vuxna [1]. Varför vuxna synes vara känsligare har vi i dag svårt att svara på. Vi vet dock att immunförsvaret generellt försämras med åldern [2, 3].

En tiondels millimeter skiljer det variga mellanörat från sinnescellerna i snäckan. Anatomiskt kan man se att vissa patienter har ett extra skyddande membran framför runda fönstret som utgör ingångsväg för mikroorganismer [4]. Andra saknar det skyddande membranet, och kan därför vara känsligare.

Det är värt att påpeka att detta tillstånd alltid ska behandlas med antibiotika hos vuxna. De få gånger jag träffar allmänläkare och påpekar detta blir en del förvånade, vilket kan bero på att de blandat ihop behandlingen av vuxna med hur vi behandlar barn över ett och upp till 12 år. Riktlinjer i regionala vårdprogram anger korrekt att vuxna ska behandlas med antibiotika. Sådan riktlinjer finns också hos Strama och Läkemedelsverket [5]. Dock är informationen främst kring barn och rekommendationerna gällande vuxna anges inte sällan i skymundan eller på slutet. Ibland beskrivs inte behandling av barn respektive vuxna separat.

I en Cochraneöversikt saknas kontrollerade undersökningar utförda på vuxna både när det gäller att avstå från antibiotika och avseende kort dosering [6] eftersom tillståndet är sällsynt och svårt att undersöka och i amerikanska behandlingsrekommendationer [7] konstateras att data över incidensen av viral etiologi respektive riskerna med att inte sätta in adekvat behandling vid AOM är begränsad. I rekommendationerna framhålls dock att, då AOM är ovanligt hos vuxna medan komplikationerna kan vara signifikanta, får det anses klokt att behandla vuxna patienter med antibiotika.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.