Patienter och läkare är ofta omedvetna om biotininterferens i laboratorieanalyser. Även om läkare är medvetna om denna störning är de förmodligen omedvetna om hur mycket biotin (vitamin B7; ibland vitamin H) enskilda patienter tar. Eftersom patienterna troligen inte är medvetna om att biotininterferens förekommer, kommer de inte heller spontant att berätta för behandlande läkare att de tar tillskott av vitamin B7. De kanske inte ens är medvetna om det själva.

Problemet är att det finns personer som äter mycket stora mängder biotin, och det kan vara svårt att alltid ta höjd för det när man utvecklar laboratorietest. Det dagliga rekommenderade intaget av biotin är 0,03 mg, och den mängden orsakar vanligtvis inte några analysproblem. Det är när patienten självmedicinerar med stora mängder biotin som det uppstår problem.

Det går i dag att köpa tabletter på nätet med 20 mg biotin, och ofta rekommenderas att man tar flera tabletter per dag. Det innebär att man ökat intaget med 1 000 gånger jämfört med det normala. Det finns också möjligheter att ta »hästdoser« av biotin. Priset för en 4-kilosförpackning biotin var nyligen cirka 650 kronor på nätet. Det innebär att biotin är billigt även i extremt stora mängder. Indikationen för häst är i första hand att stärka hovarna. Det kan då vara lätt att tänka sig att preparatet även borde ge starkare/vackrare hår och naglar.

Många kosttillskott som enligt annonsering påstås gynna hår, hud och naglar kan innehålla höga nivåer av biotin. Det finns också en del patienter med MS som behandlas, eller behandlar sig själva, med stora biotindoser. Att biotin även benämns vitamin B7 och ibland vitamin H gör det svårare att identifiera patienter som tar stora doser.

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA (Food and Drug Administration) har nyligen gått ut med ett varningsmeddelande om biotininterferens. Avsikten är att sprida kunskap om att biotin kan ge felaktiga analysresultat. Oftast ger biotininterferensen upphov till falskt låga resultat i test som är baserade på biotinteknologi. Det är alltså inte alla test som påverkas av biotin. FDA är särskilt oroat för interferens som ger upphov till falskt låga troponinresultat.

Rekommendation till vårdgivare: Fråga dina patienter om de behandlar sig med biotin eller multivitaminpreparat som innehåller biotin. Var medveten om att det i så fall kan störa resultaten av flera laboratorieanalyser. Överväg biotininterferens som möjlig felkälla om ett laboratorietestresultat inte stämmer överens med den kliniska bilden hos din patient.

Rekommendation till provtagningspersonal: I samband med provtagning bör man fråga om patienten tar biotin eller ett biotininnehållande preparat. Det saknas tyvärr information om hur länge man behöver hålla upp med biotinintaget före provtagning för att förhindra felaktiga testresultat.

Rekommendation till patienter: Prata med din läkare om du för närvarande tar eller tänker börja med biotininnehållande preparat. Var medveten om att vissa kosttillskott, särskilt de som anges vara bra för hår, hud och naglar, kan ha mycket höga nivåer av biotin. Tillskott som innehåller höga biotinnivåer kan ge upphov till felaktiga analysresultat som till exempel negativa troponinanalyser.