Replik. Här svarar Heidi Stensmyren på ett debattinlägg i Läkartidningen från Socialistiska läkare, som anser att Läkarförbundet behöver ta tydlig ställning mot privata sjukförsäkringar.

Den huvudsakliga orsaken bakom ökningen av de privata sjukvårdsförsäkringarna är att den offentliga vården inte har rätt förutsättningar. När vården inte klarar sina åtaganden vänder sig många till andra alternativ. Det sambandet nämner inte de åtta läkare som vill förbjuda privata sjukvårdsförsäkringar i offentligt finansierad vård.

Läkarförbundet vill inte förbjuda sådana försäkringar, och det har vi inte heller framfört, men vi anser att det är ett problem om de med privata sjukvårdsförsäkringar går före i kön eller tränger ut vård som andra patienter väntar på. Det är också det vi uttryckte i en debattartikel tillsammans med LO på DN Debatt i december 2019 [1].

Ett förbud för vårdgivare att ta emot försäkringspatienter om man samtidigt helt eller delvis finansieras med offentliga medel skulle leda till att åtskilliga privata vårdgivare inte längre skulle kunna bedriva sin verksamhet.

Om nu den huvudsakliga orsaken bakom ökningen av sjukvårdsförsäkringar är att den offentligfinansierade vården inte klarar sina åtaganden behöver den förbättras för att minska behovet av andra lösningar. Vården behöver komma till rätta med tillgänglighets- och kontinuitetsproblemen.

Ett sätt att åstadkomma detta, som varit framgångsrikt i våra grannländer, är listning på läkare. Det betyder att medborgarna är skrivna på en av dem själva vald namngiven fast läkare som har helhetsansvaret för patienten. Dessa olika varianter av »husläkare« har i de flesta andra jämförbara länder lett till just minskade köer, en avsevärt bättre tillgänglighet och en mycket god kontinuitet. Utmärkande för dessa system är också att enheterna i regel drivs av egenföretagare.

En mångfald av vårdgivare, exempelvis i glesbygd och på landsbygden, är en förutsättning för att en nationell primärvårdsreform ska lyckas. En nationell primärvårdsreform med en lagstiftning om listning på fast läkare, fler specialister i primärvården, listningstak, många små privata vårdgivare och mer resurser till öppen vård kan – precis som i andra länder – ge oss större tillgänglighet och bättre kontinuitet för patienterna.

Läs debattinlägget:

SLF etiskt förpliktigat ta ställning mot privata sjukförsäkringar