Replik. I en debattartikel i Läkartidningen frågar sig Eir Löfgren om man bör avråda studenter från den svenska läkarutbildning. Självklart bör man inte göra det, skriver Sofia Rydgren Stale.

Den svenska läkarutbildningen håller hög kvalitet. Det kan vi bland annat se i Läkarförbundets kontinuerliga undersökningar av utbildningskvalitet, där de allra flesta områden får höga betyg av studenterna [1].

Vi förstår dock att det finns en oro kopplad till AT-flaskhalsen. Det är dystra siffror som vi tar del av i Sveriges yngre läkares väntetidsrapport: en nationell ökning med endast tre AT-platser under 2019. Regionernas misslyckande är ett faktum.

Det är framför allt storstadsregionerna som behöver öka antalet platser kraftigt. Region Stockholm beslutade 2017 att regionen fram till år 2020 ska utöka antalet AT-platser till 300 per år. Det skulle innebära cirka 80 platser. Beslutet visade sig vara ett tomt politiskt löfte, då regionen nyligen aviserat att man inte planerar att utöka antalet AT-platser under 2020. Läkarförbundet kommer att fortsätta vara en blåslampa på regionerna tills vi ser resultat.

Det nya utbildningssystemet med ny grundutbildning och ny bastjänstgöring (BT) för läkare innebär att AT i slutändan kommer att tas bort. Det ligger dock i allas intresse att ingen ska hamna i kläm mellan systemen. Precis som Eir Löfgren skriver är det regeringen som ska besluta om hur länge AT ska finnas kvar. Läkarförbundet för en dialog med regeringen, och vi förutsätter att man skapar generösa övergångsregler som möjliggör för samtliga läkarstudenter i nuvarande system att genomföra AT.

Det är naturligt att känna oro inför stora förändringar, där det dessutom finns frågor som ingen i dagsläget kan besvara. Läkarförbundet har inte svar på alla frågor. Vi kan däremot säga att vi kommer att göra allt vi kan för att övergången mellan systemen ska ske så smidigt som möjligt. Det är viktigare än någonsin att vi som profession står enade och går in med inställningen och viljan att alltid förbättra.

Läs debattartikeln:

Bör man avråda studenter från svensk läkarutbildning?