Replik. Här svarar Anders Selbing och Anne Kihlgren på ett debattinlägg i LT från Peter Nolskog och medförfattare (se länk nedan).

Vi förstår läkarnas oro för ökad antibiotikaresistens, speciellt om antibiotika förskrivs på felaktiga grunder. Just därför har vi utvecklat testet för Mycoplasma genitalium för att direkt kunna avgöra om bakterierna är resistenta mot azitromycin eller ej. Läkaren får informationen i testsvaret, kan ställa rätt diagnos och välja rätt behandling.

Dynamic Code behandlar inte patienter utan hänvisar alltid till sjukvården. De som bär på azitromycinresistenta mykoplasmabakterier slussas vidare till venereologer för bedömning, rådgivning och eventuell behandling. Med testet vill vi motverka felanvändning av antibiotika och utveckling av antibiotikaresistens.

Då Mycoplasma genitalium ofta förekommer i samband med klamydiainfektion främjas redan i dag en stam azitromycinresistenta bakterier. Dessa kommer, som alla andra könssjukdomar, att spridas. Om ingen behandling ges kommer antalet individer med azitromycinresistent M genitalium att bli så stort att ett betydande antal smittade kvinnor kommer att få svårt att bli gravida, även om risken för nedsatt fertilitet kanske är mindre än med klamydia.

Det handlar inte heller om screening. Våra kunder har god anledning att testa sig: typiska besvär, oro för att blivit smittade eller att partnern har mykoplasmainfektion. Att i ett förhållande där ena partnern har symtom som bör behandlas också ta prov och behandla den andra partnern för att undvika återsmitta är inte screening utan en riktad undersökning. Även negativa svar har stort värde för den enskilda individen, som dessutom slipper belasta den offentliga vården med sin oro över att bära på en könssjukdom.

Självklart måste prioriteringar ske, men vården kan för den skull inte bortse från den enskilda patientens bästa. Vårt fokus är att hjälpa sjukvården att ställa snabbare och säkrare diagnoser. Sedan är det alltid läkaren som avgör vilken behandling som bör ges. Behandlande läkare måste ta ställning till om en infektion ska behandlas med antibiotika eller inte. Läkare måste ha förmåga och omdöme att väga in både det samhälleliga perspektivet och vad som är bäst för den enskilda patienten. Vi hoppas att läkarkåren välkomnar att vi vill bistå den i det svåra arbetet med snabba och säkra diagnosverktyg.

Läs debattinlägget:

Ingen indikation för screening av symtomfri mykoplasmainfektion