Som nybliven sjukvårdsregionpolitiker i Z-län får jag ofta höra om bristen på tid i vården. När 7-kronan infördes 1 januari 1970 var jag jour på Sös. Nyligen blev jag intervjuad om vad som hänt sedan dess. Mycket är bättre, men inte tillgängligheten. Prioriteringar har det talats om i cirka 30 år. Dock kommer sällan förslag om vad som kan tas bort. Det är nästan alltid nyheter som efterfrågas och ska prioriteras.

Vad tar tid vid mötet med patienten? Per den 1 januari 1970 fylldes sjukintyget i på två minuter, och Försäkringskassan klagade sällan på innehållet. Nu kan en klok specialist på sjukhuset försöka beskriva och intyga att en person som just genomgått påfrestande behandling för cancer behöver vila i hemmet i två veckor, ändå kan Försäkringskassan ifrågasätta om vilan verkligen behövs.

En distriktsläkare hade för något år sedan i uppdrag från Försäkringskassan att lära oss andra skriva korrekta sjukintyg. Nyligen berättade han om ett besök där samtal och undersökning tog 20 minuter, varefter recept och diktering tog fem minuter och skrivandet av sjukintyget 20 minuter. Mer än 40 procent av tiden för patientbesöket upptogs av intygsskrivande enligt Försäkringskassans krav.

Hur mycket tid alla returnerade intyg tar är oklart, men många kollegor är uppgivna. Överklagande av ett beslut av kassans anonyma medicinska experter tar exempelvis cirka 1,5 år i förvaltningsrätten. Förvisso är en väl avvägd sjukskrivning en del av vägen till bot och bättring, men om intygsskrivandet tar så mycket tid, ifrågasätts så ofta och köerna till vården då blir långa får många inte vård i rimlig tid.

Är nuvarande rutiner optimala för god vård? Har hanteringen av sjukskrivning blivit bättre med de omfattande intygen? Måste alla uppgifter fyllas i av en läkare med 14–15 års utbildning? Kan månne arbetsgivare, den sjuke och handläggare vid Försäkringskassan i samråd klara ut mycket, utan att förlänga väntan för dem som köar för vård på grund av tidskrävande intygskrav? Kan Försäkringskassan själv utreda tveksamheter?

Vetenskap och beprövad erfarenhet ska gälla i vården. Var finns studien som stöder de omfattande sjukintygen, jämfört med mindre omfattande intyg där arbetsgivare och den försäkrade tillsammans kompletterar med uppgifter om arbetets krav, resor till arbete etc? 

Vi måste prioritera allt som görs i vården på ett bättre sätt för att kunna minska vårdköerna. Försäkringskassans intresse av dialog förefaller ringa. Patienten sägs ha rätt till intyg som tillkommit i laga ordning: fastställda i samarbete mellan Försäkringskassan, Socialstyrelsen med flera. Tyvärr tar inte dessa aktörer ansvar för tidsåtgången som bidrar till vårdens köer.

Ansvaret för köerna hamnar i stället på sjukvården, och nästan alla regioner kämpar med bristande resurser och neddragningar. Det är brist på allmänläkare, så även om staten sätter till mer pengar i projekt torde köerna kvarstå.

Regeringen har förvisso tillsatt en ny utredning (med slutredovisning i oktober 2021) samt nyligen gjort en överenskommelse om effektiv digitalisering av intyg. Inget nämns dock om att begränsa den tid som krävs för att skriva sjukintygen.

Det är dags att tänka nytt: Skapa intyg som tar kortare tid, minskar köer och ger läkaren mer tid för patienten. Kan vi få med Försäkringskassan i ett helhetsansvar för vården?