Upptäckten av hygienens betydelse, särskilt handtvätt, förknippas med den ungerske läkaren Ignaz Semmelweis som verkade i mitten av 1800-talet, men förståelsen och tillämpningen av kunskapen accepterades endast långsamt [1].

Att det är viktigt att tvätta händerna vid epidemier är självklart, men på samma sätt som hygienåtgärder, sömn och fysisk aktivitet är viktiga är näringsintaget betydelsefullt för vår hälsa, inklusive immunsystemet. Undernäring är vanlig hos äldre och även inom sjukvården [2]. Trots det framhålls vikten av bra näring inte tillräckligt ofta.

För hundra år sedan beskrevs att den näringsbrist som resulterade i skörbjugg också kunde öka förekomsten av infektioner [3]. Forskningen har sedan dess klarlagt ett antal mekanismer vid virusinfektioner där nutritionsfaktorer är viktiga. Alla näringsämnen samverkar synergistiskt, men för immunförsvaret är bland annat vitamin C, vitamin D och zink av stor betydelse [4].

Kostintaget kan vara otillräckligt av många olika skäl. Hos många äldre är det bristfälligt, vilket kan bero på sjukdom, olika handikapp, nedsatt aptit, dålig ekonomi, ensamhet, svagt nätverk och/eller svagt samhällsstöd. Att många äldre inte kan komma ut och röra på sig under pågående coronaepidemi har också negativa hälsoeffekter.

Många äldre har sämre näringsupptag i mag–tarmkanalen beroende på ändrad fysiologi och biverkningar av läkemedel, eller på grund av sjukdom som exempelvis leder till att individens behov av specifika näringsämnen ökar. Äldre behöver både protein och fett av god kvalitet [5, 6]. Näringstillståndet varierar dock hos befolkningen, och hos alltför många äldre är det dåligt. Med mat och näringstillskott kan människors immunförsvar och allmänna hälsa förbättras [7].

Vid sjukdom kan metabolismen förändras på så vis att antioxidanter går åt snabbare. Det är rimligt att vården beaktar detta. Om man inte kan ta prov får klinisk bedömning avgöra. Trötthet och fördröjd sårläkning kan bero på lågt vitamin C-värde. Koncentrationen av askorbinsyra är ofta låg vid sjukdom [8, 9]. Nedsatt lukt- och smaksinne förekommer vid zinkbrist [10]. Brist på vitamin D bidrar till smärta, depression och infektion [11].

Sambandet mellan näringsstatus och infektioner hos äldre är klarlagt [12]. Då det gäller preventions- eller terapieffekter är resultaten motstridiga. En mindre metaanalys visar att behandling med mikronutrienter (vitaminer och mineraler) hos äldre ledde till kortare infektionsperioder, men påverkade inte sjukdomsförekomsten [13]. Detta forskningsområde med fokus på äldre är fortfarande outvecklat, och fler studier av god kvalitet behövs.

Nu finns coronavirusinfektionen på ett antal äldreboenden i landet. Att de boende skyddas med god hygien och avvägd isolering är en självklarhet. Åtgärder för att stärka motståndskraften bör också övervägas, vare sig man är smittad eller inte.

Vid behandling av äldre med inriktning på infektioner kan det vara viktigt att kombinera nutritionsbehandling med andra åtgärder. Förutom näringsfrågorna gäller det fysisk aktivitet och rörelse, att få komma utomhus (efter vars och ens förutsättningar) samt social och kulturell stimulans.