Replik. Margaretha Lööf-Johanson målar i ett debattinlägg i Läkartidningen (se länk i slutet av artikeln) upp en mycket negativ bild av Försäkringskassan. Det är tråkigt att hon uppfattat Försäkringskassan och vår roll på detta sätt. Låt mig vara tydlig: Försäkringskassan ifrågasätter aldrig medicinska diagnoser eller bedömningar. Försäkringskassans uppgift är att pröva om den som ansöker om sjukpenning – alltså en ekonomisk ersättning från staten – har rätt till den enligt de lagar som har stiftats av våra folkvalda politiker. Inget annat.

Texten målar upp en bild av en dysfunktionell relation mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, där läsaren ges intryck av att det är mer regel än undantag att läkarintyg inte godtas av Försäkringskassan och att nästan ingen i Sverige får sjukpenning. Denna bild saknar helt förankring i verkligheten. Nio av tio läkarintyg godtas direkt av Försäkringskassan – och i de fall där det krävs kompletteringar kan de ofta göras via telefon. Över 96 procent av dem som drabbas av ohälsa och ansöker om sjukpenning får den beviljad.

Om läkarkåren upplever att det inte finns tid eller förutsättningar för att utfärda läkarintyg är det självklart väldigt problematiskt. Eftersom Försäkringskassan aldrig gör några egna medicinska bedömningar är vi helt beroende av läkarintyget för att kunna bedöma rätten till ersättning. Frågan huruvida läkarintyg ska krävas alls måste dock besvaras av våra folkvalda politiker.

Bra att komma ihåg är också att Försäkringskassan hela tiden arbetar tillsammans med hälso- och sjukvården för att skapa en bra dialog, öka förståelsen för varandras roller och förbättra kommunikationen oss emellan, allt med syfte att ge individen bästa möjliga stöd. Försäkringskassan och hälso- och sjukvården samarbetar även kring sakfrågor, till exempel eventuella ändringar i befintliga läkarintyg.

Vidare är det viktigt att komma ihåg att möjligheten att återkomma till hälsa och arbete i högsta grad har att göra med förutsättningarna på ens arbetsplats. Det är också en av anledningarna till att läkarintyget inte ensamt avgör om en person har rätt till sjukpenning. Arbetsgivaren har ett långtgående och lagstadgat ansvar för sina anställda – både före, under och efter en sjukskrivning. Ansvaret gäller såväl arbetsmiljö och förebyggande åtgärder som rehabilitering och hjälp att anpassa arbetsplats och arbetsuppgifter så att man ska kunna komma tillbaka till hälsa och arbete.

Låt oss inte glömma att det är fler inblandade i en sjukskrivningsprocess än bara hälso- och sjukvård och myndigheter. Vi måste alla jobba tillsammans och förstå varandras roller, annars kommer vi inte att lyckas, särskilt inte som så många sjukfall i dag handlar om psykisk ohälsa.

Läs debattinlägget:

Sjukskrivning är en del av en medicinsk behandling