I en färsk artikel i tidskriften Nature (publicerad 13 maj 2020) drar författarna slutsatsen att vaccinationsanhängarna riskerar att förlora slaget om vaccinationerna. Forskarna har en i studie [1] analyserat 3 miljarder (!) Facebook-användare varav cirka 100 miljoner är engagerade i vaccinfrågor. De har analyserat kampen mellan vaccinationsanhängare och motståndare genom att titta på gruppernas storlek och hur dessa interagerar med varandra och med människor som ännu inte tagit ställning (»de tveksamma«).

Forskarna visar i sina beräkningar att vaccinationsmotståndet i världen kommer att vara större än stödet för vaccinationer någon gång mellan 2030 och 2035, om vi inte aktivt bemöter vaccinationsmotståndet. Vi som förespråkar vaccinationer kan inte slappna av. Vi måste agera nu.

De flesta människor vet att det pågår en diskussion för och emot vaccinationer på nätet. Vissa kanske till och med har hört talas om organisationen »Rage against the vaccines«, vars valspråk fritt översatt är »försvara den naturliga immuniteten mot det medicinska tyranniet«. Organisationen står i ena ringhörnan, medan FN:s hälsoorgan med stöd av Bill och Melinda Gates Foundation kraftfullt argumenterar för vaccinationer.

Men trots att traditionella medier tydligt tagit ställning för vaccinationer och att fördelarna med vaccinationer uppmärksammades stort i samband med det amerikanska mässlingsutbrottet 2019, finns det tecken på att vaccinationsmotståndarna vinner terräng.

Författarna till artikeln i Nature redovisar flera skäl till vaccinationsmotståndarnas framgångar:

  • Motståndarna har placerat sig centralt i debatten och interagerar aktivt med »de tveksamma«. Vaccinationsanhängarna är mindre aktiva i debatten och interagerar mindre med de tveksamma.
  • Kategorin tveksamma ökar snabbare än både motståndare och anhängare, men tillväxten hos gruppen tveksamma är som snabbast i motståndarnas närhet.
  • Motståndarna är uppdelade i många (men mindre) grupper. Det leder till en högre grad av interaktion med de tveksamma.
  • Motståndarna har till antalet fler argument. »Vaccin är farligt«, »alternativmedicin är bättre«, »covid-19 har skapats av vaccinationsindustrin« samt olika konspirationsteorier är exempel på argument som kan tilltala olika grupper av tveksamma. Anhängarna däremot har oftast bara ett argument, nämligen att vaccination skyddar mot farliga sjukdomar.
  • Motståndet mot vaccinationer växer snabbast i »medelstora« grupper. Dessa grupper är dock ofta så små att de inte uppmärksammas av vaccinationsanhängarna, vilka vanligen samlas i större kluster.

Det finns dock flera saker vi kan göra för att bemöta vaccinationsmotståndet:

  • Vi måste identifiera de centrala och mest inflytelserika motståndsgrupperna och agera där. Ta debatten!
  • Vi som förespråkar vaccinationer måste använda fler olika argument för vaccinationer. Det räcker inte att vi rabblar »vaccination skyddar mot svåra sjukdomar”.
  • Vi måste vara mer aktiva när vi pratar med människor som ännu inte motsätter sig vaccinationer, men som är tveksamma.

Det är dags att trappa upp kampen för vaccinerna. Vacciner behövs mer än någonsin, och en acceptans för till exempel vaccinationer mot covid-19 kan bli avgörande i många länder för att få bukt med pandemin.