• Covid-19 har drabbat miljoner människor och krävt mer än 300 000 människoliv.
  • Covid-19 är en sann pandemi: en epidemi som spritt sig över ett stort område, i detta fall till alla kontinenter, kanske med undantag för Antarktis.
  • Covid-19 har raserat ekonomier, och kanske har vi ändå det värsta framför oss.
  • Covid-19 kräver samverkan för att kunna dela kunskap och resurser, och för att jobba tillsammans, vare sig det rör vaccinutveckling eller hur vi bäst skyddar våra gamla.
  • WHO är noden för detta samarbete, men ett land tillåts inte delta: Taiwan.
Fastlands-Kina har blockerat Taiwans deltagande i WHO sedan 2016. Taiwans utrikesminister Joseph Wu har enligt The Guardian [1] sagt att man inte kommer att kräva ett deltagande i WHO:s möten om covid-19 under våren 2020 för att inte störa arbetet med covid-19, men att han känner »djup besvikelse och starkt missnöje« över att WHO givit efter för påtryckningar från fastlands-Kina [1].

Taiwan har varit ett framgångsland i kampen mot covid-19 och visat hur man kan bekämpa pandemin på ett effektivt sätt. Landet har, när denna artikel skrivs, enbart 7 döda [2]. Det är ett av de lägsta dödstalen i världen, sett till ett lands befolkningsmängd, och detta trots att man gränsar till Kina. Taiwan reagerade mycket snabbt på rapporter om ett okänt virus i Wuhan och införde inspektioner av flygpassagerare från Wuhan redan 31 december 2019. Även i övrigt har Taiwan varit snabbt med åtgärder som begränsat pandemin, och vad mer är: landet har varit transparent med vad man gjort. Landets vicepresident Chen Chien-jen är själv epidemiolog (!) med en bakgrund från Johns Hopkins-universitetet [3].

Sverige måste arbeta mer aktivt för att Taiwan ska kunna delta i WHO:s arbete. Under en rådande pandemi, där all kunskap och samarbete behövs, är det en skandal att Taiwan tvingas ut i kylan! Om WHO verkligen bryr sig om folkhälsan är det dags för generalsekreterare Tedros Adhanom Ghebreyesus att ta ställning för ett Taiwan inuti WHO snarare än utanför. Låt Taiwan bidra med sin kunskap om covid-19.