Replik. Bertil Kågedal kritiserar i ett debattinlägg i Läkartidningen RMV:s metod för och tolkning av resultatet av medicinska åldersbedömningar. 

Medicinska åldersbedömningar handlar om att dra slutsatser om en individs kronologiska ålder utifrån personens biologiska mognad. Sambandet mellan dessa är studerat på populationsnivå. Principen att studera ett fenomen på populationsnivå för att sedan tillämpa kunskapen på en enskild individ utgör grunden för nästan all medicinsk verksamhet – så även medicinsk åldersbedömning.

På grund av den naturligt förekommande biologiska variationen i mognad (som framgår när mognad studeras på populationsnivå) avges utlåtandet om ålder med en felmarginal. Felmarginalen anges i Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska utlåtande om ålder vara cirka 10 procent för barn med kronologisk ålder nära 18 år, det vill säga för barn mellan 15 och 18 år. Detta innebär att risken är lägre för 15-åringar och högre för 17-åringar.

Bertil Kågedal uppger att ingen manlig person som genomgått en medicinsk åldersbedömning fått ett utlåtande som talar för riktigheten i deras egna uppgifter. Det stämmer inte. Under 2019 erhöll 34 procent av män/pojkar som erbjöds och genomgick en medicinsk åldersbedömning ett utlåtande som styrkte deras uppgift att de ännu inte fyllt 18 år.

Enligt lagstiftningen är det den asylsökande som ska göra sin ålder sannolik, och det är Migrationsverket som avgör om detta uppnåtts. Om Migrationsverket gör bedömningen att den asylsökande inte har gjort det sannolikt att hen är under 18 år erbjuds en medicinsk åldersbedömning. Det betyder alltså att Migrationsverket utan medicinsk åldersbedömning skulle bedöma personen som över 18 år.

Utan en medicinsk åldersbedömning hade med andra ord även de ovan nämnda 34 procenten bedömts vara över 18 år av Migrationsverket.

Hur många som i slutändan får en bedömning i strid med sin kronologiska ålder går inte att avgöra. Alla sådana beräkningar kräver nämligen kunskap eller antagande om de asylsökandes ålder, och denna är som bekant okänd.

Läs debattinlägget:

Populationsstatistik kan inte användas som RMV gör