Fall/frakturer är ett stort och ökande folkhälsoproblem. Osteoporos är en viktig faktor för fraktur hos äldre, men de flesta »osteoporosfrakturer« sker hos personer som inte har osteoporos [1].Läkemedelsverket rekommenderar det webbaserade verktyget FRAX (Fracture risk assessment tool) för att beräkna frakturrisk [2, 3]. FRAX har hemliga algoritmer, till skillnad från andra fall/fraktur-verktyg. Det tar inte hänsyn till fallskador och har måttlig sensitivitet; frakturrisken kan bättre beräknas med befintlig journalinformation genom automatiska kliniska beslutsstöd. FRAX är inte validerat lege artis [4]. Varför?

FRAX finansierades ursprungligen av ett konsortium av två tillverkare av bentäthetsmätare och åtta läkemedelsföretag som satsade vardera 1 miljon dollar om året i tio år. En miljard svenska kronor är småpotatis för en så framgångsrik global långsiktig marknadsföringskampanj.

Syftet med FRAX var att identifiera patienter som är aktuella för bentäthetsscreening eller farmakologisk intervention [2]. Skicklig marknadsföring har lett till stor användning; det finns versioner för många olika länder och FRAX är inprogrammerat i alla bentäthetsmätare – men som sagt hemligt för allmänheten.

En annan framgångsfaktor är att det är fritt tillgängligt på nätet för enskilda användare; licenskostnaderna för en organisation ligger på 200 000 kronor i månaden. Det finns flera andra verktyg, fritt tillgängliga med öppna koder, med samma prestanda som FRAX eller bättre, till exempel Q-facture och Garvan. WHO har därför tagit avstånd från FRAX [5].

Dessutom är det onödigt dubbelarbete att manuellt fylla i riskfaktorerna eftersom data redan finns registrerade i journalerna, mer reliabelt, detaljerat och validerat, i form av ICD-diagnoser, tidigare frakturer, skador, vårdperioder, operationer, boende och ordinationer som ATC-koder samt även benspecifik behandling och fallinducerande farmaka. Det pågår utveckling av kliniska beslutsstöd för fall/frakturer som ger mer reliabel information än FRAX och som presenterar en automatisk uppdaterad frakturriskbedömning när man öppnar patientjournalen; det ger data på både individ- och gruppnivå.

FRAX registrerar inte heller fallskador eller en mer detaljerad analys av komorbiditet och polyfarmaci. Läkemedelsverkets nya rekommendation håller därför inte måttet.

 

Läs Läkemedelsverkets svar:

Replik från Läkemedelsverket: FRAX är bara en del av bedömningen