Replik. Professor emeritus Olle Svensson konstaterar att Läkemedelsverket i en ny behandlingsrekommendation vid osteoporos [1] rekommenderar det webbaserade verktyget FRAX (Fracture risk assessment tool). Olle Svensson menar med anledning av detta att rekommendationen inte håller måttet.

FRAX är ett verktyg för att beräkna en persons risk för att få en fraktur inom 10 år. Läkemedelsverket och deltagande experter är väl medvetna om begränsningarna med FRAX, något som diskuterades under framtagandet av behandlingsrekommendationen och som redovisas i dokumentet. Det påtalas i behandlingsrekommendationen att metoden är otillräcklig som enda underlag för beslut om farmakologisk behandling och att en samlad klinisk bedömning alltid ska göras, där riskvärdet från FRAX är en del av bedömningen. Dessa begränsningar har vägts mot det positiva med att primärvården i synnerhet överhuvudtaget har ett hjälpmedel för att underlätta den kliniska bedömningen.

Deltagande experter har ställt sig bakom rekommendationen.

 

Läs Olle Svenssons inlägg:

Läkemedelsverkets rekommendation håller inte måttet