Årligen söker cirka 6 procent av vuxna patienter och cirka 9 procent av barn under 15 år vård hos primärvården för olika hudsjukdomar [1]. De flesta av dessa patienter kan också handläggas av primärvården.

Eksem är den mest förekommande hudsjukdomen och drabbar cirka 10 procent av befolkningen. Den inflammatoriska processen i de övre hudlagren som orsakar eksem manifesteras i kliniska symtom som klåda, rodnad, vesikler, papler och fjällning [1]. I primärvården behandlas såväl barn, ungdomar, vuxna och äldre med handeksem, allergiskt kontakteksem, atopiskt eksem, mjälleksem etc. En konklusion av egna iakttagelser och erfarenheter tyder dock på att olika behandlingsriktlinjer sällan efterföljs, vilket leder till underbehandlat eksem och frustration hos patienten.

Grunden till eksembehandling läggs på patienten själv, men ofta utan adekvat instruktion. Brist på kunskap leder till missförstånd och utebliven effekt. Det finns en stor förbättringspotential gällande ökad kunskap om eksem, dess utlösande faktorer, smörjteknik, mängd och duration av behandlingen. Samtidigt finns ett stort informationsunderskott hos alla åldersgrupper i samhället om användningen av olika mjukgörande krämer och kortisonpreparat.

För att säkra en adekvat behandling med de preparat som patienten får utskrivna på recept bör primärvården satsa på brett på så kallade eksemskolor [2]. Eksemskolan är ett etablerat sätt att komma till rätta med att primärvårdsläkare ofta träffar patienter med obehandlat eller inadekvat behandlat eksem. På varje vårdcentral bör en sjuksköterska som är expert inom eksem och hudsjukdomar få ägna en halv dag per vecka åt patienter med eksem. Denna insats avlastar både primärvården och specialistsjukvården samtidigt som den ger individen kunskap som leder till ökad livskvalitet och mindre lidande.