Slutreplik. Filosofen Wittgensteins term »språkspel« beskriver hur ord aldrig har en innebörd i sig själva utan bara kan förstås i sin kontext. Här ges några exempel på språkspelet mellan vårt debattinlägg Varför är privatläkarvård inte »god och nära vård«? och utredaren Anna Nergårdhs replik Vi utgår från en systemsyn.

  • Vi skriver att utredningen vill avskaffa nationella taxan, Anna Nergårdh att den ska  »integreras«.
  • Vi skriver om utredningens övertro på toppstyrd organisation (läs SKR och regionerna), hon talar om dess »systemsyn«.
  • Vi skriver om regionernas omtolkningar av lagtexter för att driva ut taxeläkarna, Anna Nergårdh om ett »olyckligt« och »infekterat läge« mellan huvudmän och taxans aktörer.
  • Vi skriver om hetsen mot oss, hon om att det infekterade läget är ett »tecken på att förändring behövs«. Därmed menar Anna Nergårdh att vi ska bort.
  • Vi skriver om privatläkarvårdens kontinuitet, sekretess, kostnadseffektivitet och fokus på patientarbete. Anna Nergårdh skriver ingenting alls om detta.

»Integreras … systemsyn … olyckligt … förändring behövs …«; orden leder tankarna till Orwells »newspeak« i romanen 1984. Det vore sympatiskt med ett svar på »oldspeak«, det vill säga rakt och ofriserat.

  • Privatläkarvård har lyckats bäst med patientkontinuitet och patientkontakt. Varför ska den bort?
  • Privatläkarvårdens arvoderingsform premierar patientarbete och kostnadseffektivitet. Varför ska den bort?
  • Privatläkarvård avförs via tjänstemäns och lokalpolitikers omtolkningar av svensk lag. Hur kan det ske?
  • Patienternas rätt till val av vårdform avskaffas i praktiken. Varför lyssnar ingen på dem?

En avslutande reflektion: SKR skrev (Sveriges Kommuner och regioner. 9 april 2020) att man överenskommit med staten om att vidareutveckla den nära vården. I tillhörande dokument nämns inte privatläkarna. Under tiden utredde Anna Nergårdh det som SKR alltså redan gjort upp med Socialdepartementet om. Vem bestämmer i svensk sjukvårdspolitik, och hur kan SKR köra förbi lag och statliga organ och avskaffa en god och nära vårdform?

Läs tidigare inlägg:
Varför är privatläkarvård inte »god och nära vård«? (Debatt)
Anna Nergårdh svarar privatläkare: Vi utgår från en systemsyn (Replik)