I en tidigare debattartikel som nyligen publicerades i Läkartidningen [1] drog jag slutsatsen att bästa tillgängliga kunskap ger stöd för att munskydd bör användas. Det finns nu anledning att komplettera den med tre ekologiska studier som dykt upp i diskussionen. Alla tre är från USA och har undersökt samvariationen mellan bärande av munskydd och covid-19. En ekologisk studie är en undersökning av fördelningen av hälsa och relaterade faktorer mellan grupper av individer, till exempel mellan vinkonsumtion och hälsa i olika länder.

En av studierna omfattar alla 50 delstater och Washington DC. I 13 delstater införde man krav på munskydd (mask över mun och näsa) innan restauranger öppnades upp efter en period av nedstängning. Dessa delstater kallades evidensbaserade (EB). I övriga 38 delstater öppnades restauranger utan krav på munskydd. I EB-delstaterna var överskottet av dödsfall 80 procent lägre än i icke-EB-delstaterna. Delstaterna var nedstängda i olika grad, men författarna drar ändå slutsatsen att munskydden sparade omkring 50 000 liv i EB-delstaterna. Siffran kan diskuteras, men studien ger ändå stark evidens för att munskydd kan spara tusentals liv under coronapandemin [2].

En liknande studie omfattar 15 delstater och District of Columbia, som under en dryg månad (8 april till 15 maj 2020) hade krav på munskydd på ställen där det inte gick att hålla fysiskt avstånd. Forskarna beräknar att 230 000–450 000 fall av covid-19 kan ha undvikits tack vare kravet på munskydd [3].

Den amerikanska folkhälsomyndigheten CDC (Centers for Disease Control and Prevention) har genomfört en ekologisk studie i delstaten Kansas. 3 juli 2020 utfärdade guvernören i Kansas en order om munskydd på offentliga platser, med möjlighet för lokala myndigheter (county) att inte åtfölja den. Efter 3 juli gick incidensen av covid-19 ned i de 24 countyn som infört krav på mask men fortsatte att stiga i de 81 countyn som inte följt kravet.

Svagheterna i de tre studierna är, som vanligt, olika förväxlingsfaktorer. Dock är en av studierna kontrollerad [3], och en sensitivitetstestades [4] för stängning av skolor och restauranger med flera åtgärder för smittskydd. Styrkan är att alla tre studierna visar samma resultat och att effekten är stor till mycket stor.

Jag har vid sökning i Pubmed inte funnit några studier som motsäger resultaten i de tre ekologiska studierna. Slutsatsen blir återigen: Använd munskydd som ett effektivt, ofarligt och billigt medel mot spridning av covid-19. Detta kan förmodligen spara hundratals dödsfall i Sverige i vinter. Snälla myndigheter: rekommendera munskydd nu – före jul – och tills vidare!