Smittspridningen av covid-19 har tagit fart igen i större delen av världen. Även i Finland, som hittills varit bäst i klassen – med cirka 10 gånger så låg smittspridning som i Sverige – ökar antalet fall. En av de första och viktigaste åtgärderna som den finska regeringen vidtagit är att återigen rekommendera munskydd i miljöer där det är svårt att undvika nära kontakter [1] – affärer, kollektivtrafik etc – en åtgärd som vid föregående smittspridningsvåg bidrog till Finlands framgång i att minska smittspridningen och antalet dödsfall.

I Sverige har en expertgrupp inom Vetenskapsakademien efter en genomgång av litteraturen [2] kommit fram till att befintlig dokumentation är tillräcklig för att rekommendera munskydd i kollektivtrafiken, i affärer, på offentliga platser och liknande. Vetenskapsakademien delar årligen ut Nobelprisen i fysik och kemi och har genom åren visat en gedigen förmåga att bedöma vetenskaplig litteratur. Den är därmed inte vilken bedömare som helst.

Även Världshälsoorganisationen (WHO) och ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) rekommenderar användning av munskydd [3, 4]. Svenska folket kan varje dag se på sin tv hur munskydd används i praktiskt taget alla länder med covid-19-spridning. En av USA:s tillträdande president Joe Bidens första åtgärder efter valet var till exempel att sätta munskydd på sin blivande regering och rekommendera munskydd för hela amerikanska folket [5]. Sveriges statsminister Stefan Löfven satte på sig munskydd då han träffade sina kolleger i EU, men tog av det då han kom hem.

Det amerikanska TV-bolaget CNN har flera gånger tagit upp och ifrågasatt den svenska strategin  [6, 7]. Hur har vi trots all dokumentation blivit så felaktigt informerade?

Det är hög tid att Läkarförbundet och dess delföreningar gör ett tydligt ställningstagande och hjälper regeringen att fatta rätt beslut i munskyddsfrågan, när nu Folkhälsomyndigheten inte velat böja sig för fakta.

Johan Styrud, ordförande för Stockholms läkarförening, har vid flera tillfällen intervjuats i olika medier om coronaläget [7, 8] och har då bland annat fått frågor om sin syn på munskydd för att hindra smittspridning av covid-19, senast i ett inslag i Sveriges Radio (P4 Stockholm) där han ombads kommentera trängseln i butikerna under den så kallade Black Friday [8]. Tyvärr har han varken tidigare eller i det senaste radioinslaget (trots rubriken »Munskydd på alla som handlar«) tagit chansen att kraftfullt rekommendera användning av munskydd.

Stockholms läkarförening är en lokalförening inom Sveriges läkarförbund och därmed en viktig opinionsbildare och representant för läkarkåren. Man undrar därför vilka fakta Johan Styrud lutar sig mot när han kommer med uttalanden som att man (men bara som en sista utväg) kan behöva överväga krav på munskydd vid trängsel i butiker [8], men samtidigt framhåller att det inte har någon särskilt stor effekt.