Sverige har just nu en mycket hög smittspridning av sars-cov-2 i samhället. Någon vikande trend syns inte ännu, trots nuvarande restriktioner. Detta leder till att sjukvården sätts under ett successivt ökande tryck. Den 14 december rapporterades att 2 389 patienter i Sverige vårdas i slutenvården, vilket är den högsta siffran hittills under pandemin. Om vi inte får ner smittspridningen kommer denna utveckling att förvärras.

Den 11 december utfärdade Smittskydd Stockholm en utvidgad rekommendation som starkt förordar att all personal i sjuk- och äldrevård använder skyddsutrustning även i personalutrymmen för att hindra att personal smittar varandra [1].

I stort sett alla länder i motsvarande situation som den vi befinner oss i har infört skarpa rekommendationer eller tvingande påbud om munskydd för allmänheten. Detta i enlighet med riktlinjer från bland annat WHO och smittskyddsmyndigheterna i USA och EU. Sverige utgör ett undantag, och det är inte uppenbart varför. Det är nu väl belagt att asymtomatiska personer kan bära på stora virusmängder och därmed bidra till smittspridning, vilket rekommendationen från Smittskydd Stockholm hänvisar till.

Munskydd är primärt inte till för att skydda bäraren, utan för att skydda omgivningen. Om det ska vara någon nytta med munskydd krävs det att alla personer bär munskydd i inomhusmiljöer och i kollektivtrafik när fysiskt avstånd inte kan hållas. En rekommendation från Folkhälsomyndigheten eller de regionala smittskyddsläkarna om att även allmänheten bär munskydd i situationer där säkra avstånd inte kan hållas skulle kunna bidra till att vända utvecklingen utan att medföra stora kostnader eller olägenheter.

Sjukvårdsanställda bör föregå med gott exempel genom att tillämpa fysisk distansering och bära munskydd i personalrum, korridorer och övriga sjukhuslokaler även utanför själva vårdsituationen. Det skulle sannolikt minska risken för fler utbrott av covid-19 bland vårdpersonal som beskrivits både i Sverige och internationellt [2]. Denna fråga ägs dock av sjukhusledningar och verksamhetschefer.