Den 1 december 2020 röstade ACIP (Advisory Committee on Immunization Practice) en CDC-panel (Centers for Disease Control and Prevention), med 13 röster mot 1 för att 21 miljoner sjukvårdspersonal ska vara de som först vaccineras mot sars-cov-2 i USA [1]. Även 3 miljoner boende i sjukhem ska prioriteras.

Storbritannien blev först med att godkänna Pfizer-Biotech-vaccinet och börjar vaccinera i nästa vecka (vecka 50). Amerikanska FDA (Food and Drug Administration) har inte godkänt något vaccin ännu utan går fortfarande igenom företagens data. Vita Huset meddelar att vaccination kan starta vecka 50, trots att FDA inte möts förrän i mitten av veckan och beslut från FDA krävs för att använda vaccinerna även i ett nödläge. Officiella källor hävdar dessutom att 100 miljoner amerikaner kommer att vara vaccinerade i februari. När jag tänker på hur illa man klarat att virustesta tillräckligt många har jag svårt att tro på den siffran.

Pfizer uppger att de i en första omgång kan distribuera 6,4 miljoner doser av covid-19-vaccin i USA [2]. Det kommer inte att räcka långt. Dessa doser sänds dessutom inte till de stater där sjukvården sviktar som värst, utan delas upp mellan 50 stater, 8 territorier och 6 storstäder. I varje stat är det sedan guvernören som bestämmer hur vaccinet ska fördelas. När vi initialt har så få doser att de inte ens kan täcka sjukvårdspersonalen fruktar jag att det finns risk för att välbeställda områden får vaccin medan fattiga innerstadsområden eller privata sjukhem utan översyn blir utan.

Det förvånar mig att ACIP även vill prioritera att vaccinera 3 miljoner gamla i sjukhem och långvård. Där har man tänkt fel. Först måste all personal prioriteras. Det behövs frisk personal som kan ta hand om de äldre. I USA råder fortfarande besöksförbud inom äldrevården. Med full skyddsutrustning för all personal (inklusive köks- och städpersonal), temperaturmätning före varje skift, testning av all personal en gång i veckan, testning och kohortvård av sjuka, samt smittspårning, testning och isolering av smittade skyddas de äldre bäst.

Min man och jag bor i Michigan i ett »retirement community« (1 300 äldre i egna lägenheter) med eget sjukhem. Vi isolerades i våra lägenheter i fyra månader och fick all mat och service i hemmet. Vi har fortfarande besöksförbud, men det finns digitala lösningar; bland annat surfplattor, Facetime och Zoom. Vi har haft ett fåtal dödsfall, men när smittan väl kommit in på ett äldreboende sprids den som en gräsbrand. Det är oerhört svårt att stoppa smitta bland gamla som bor tillsammans.

Jag skrev nyligen en insändare i Dagens Nyheter [2]. Jag var upprörd. Som infektionsläkare tog jag emot många gamla med lunginflammation och influensa som fick vård och en värdig död på sjukhuset. Som distriktsläkare på olika vårdcentraler blev jag endast i undantagsfall kallad för att konstatera dödsfall i hemmet eller äldrevården. I år har fler svenskar avlidit ensamma i hemmet eller inom äldreomsorgen än på flera generationer. Det får inte hända igen att äldre människor dör ensamma utan adekvat vård.

Vi ska isolera de gamla under en pandemi så att de kan överleva tills det finns ett verksamt vaccin. Äldre individer svarar vanligtvis dåligt på vaccin. Trots att jag själv bor i ett äldreboende med sjukhem tror jag att de ansvariga tänker fel om de prioriterar att vaccinera 3 miljoner gamla i sjukhem och långvård. De gamla skyddas bäst genom att vaccinera alla som arbetar i äldrevården!