Den väntade andra vågen av covid-19-smitta är här. Fler och fler regioner skärper restriktionerna och patientkontakter minskas, både för patienternas och personalens skull och för att inte öka smittan i samhället. Fokus på sjukvårdens resurser – skyddsutrustning, läkemedel och personal – riktas återigen mot behandling av covid-19-smittade patienter som behöver sjukhusvård. Än en gång måste vi avboka patienter som behöver elektiva operationer eller utredningar.

Under vårens smittovåg fördes hektiska diskussioner om den vårdskuld som väntade till hösten. Så många som 185 000 patienter väntade på operation [1]. Samtidigt har färre patienter sökt sig till vårdcentralerna, och vi har sett en minskning i antalet fall av akut hjärtinfarkt och av cancerdiagnoser [2-4]. Vi har redan en stor vårdskuld som nu byggs på ytterligare.

Endoskopisk undersökning är standardutredning för att upptäcka cancerösa eller precancerösa förändringar (neoplastiska polyper). Vid undersökningstillfället har man även möjlighet att utföra terapi och ta bort precancerösa förändringar. Det är därför av stor vikt att vi kan beräkna bortfallet av endoskopiska undersökningar och interventioner.

Koloskopi är rekommenderad screeningmetod för kolorektalcancer över hela världen och en mycket viktig undersökning av den tredje mest förekommande cancerformen i Sverige [5]. Vid cancerös förändring i kolon är koloskopi vår enda möjlighet att ta vävnadsprov på förändringen för att säkerställa diagnos. Patienter med kolorektalcancer remitteras därefter till kirurg för operativ åtgärd.

Endoskopimottagningen vid Skånes universitetssjukhus Malmö fick under perioden mars till maj 2020 in 2 853 remisser, 525 färre än under motsvarande månader 2019. Mottagningen har tvingats avboka 672 av de planerade 1 880 endoskopierna under perioden, varav 419 var koloskopier. Normalt utför vi cirka 6 000 endoskopier årligen. Även tid för undervisning av läkarstudenter och utbildning av ST-läkare har fallit bort, och vi har tvingats ställa in två planerade kurser i kapselendoskopi samt en i basal endoskopi på grund av pandemin.

Sammantaget har vi inte enbart ett mörkertal vad gäller eventuella canceroperationer, utan även andra inställda åtgärder måste läggas på vårdskuldberget. Att vi tvingats avbryta ST-läkares sidotjänstgöringar och ställa in utbildningar påverkar exempelvis underläkarnas möjligheter att bli färdiga specialistläkare.

Även innan coronapandemin slog till var väntetiderna till högkvalitativa endoskopiundersökningar av mag–tarmkanalen för långa. Sverige har (långt efter andra europeiska länder) försökt få till stånd ett nationellt program för kolorektalcancerscreening [6], men resurser har saknats. På grund av pandemin fördröjs införandet ytterligare.

Eftersom coronapandemin inte ens tillåter ordinarie verksamhet att vara igång kommer berget av åtgärder som väntar oss att växa. Extra resurser måste skyndsamt tillsättas, och vi behöver få möjlighet att effektivisera vårt arbetsätt för att kunna säkerställa att patienterna får den högkvalitativa vård de förtjänar.