På grund av den pågående covid-19-pandemin uppstår många nya intressanta frågor. Vård i bukläge är nu en vanlig åtgärd för ett stort antal patienter, inte minst inom intensivvården. Dessa patienter har även en relativt hög risk för hjärtstopp, och följaktligen har frågan väckts om hur man bäst gör bröstkorgskompressioner på någon i bukläge.

HLR-rådet gav i juni 2020 ut nya riktlinjer för denna situation, och deras rekommendation är förvånansvärt kategorisk: »komprimera ej i bukläge« [1]. Detta går emot huvudorganisationen European Resuscitation Councils (ERC) rekommendationer [2]. Det vetenskapliga underlaget är enligt ERC svagt, men desto starkare för att avstående från hjärtkompressioner i det initiala skedet snabbt försämrar prognosen. Intuberade patienter bör få kompressioner i bukläge till dess man anser att vändning kan ske på ett säkert sätt. I vissa situationer kan naturligtvis HLR-rådets rekommendation vara rimlig.

Tyvärr får man med nuvarande skrivning uppfattningen att det skulle vara farligt att komprimera i bukläge, när det i själva verket finns en lång tradition och många lyckade fall. Vad gäller HLR-rådets rekommendationer kan man fråga sig om det är verkligen är bättre att inte göra någonting alls i väntan på att tillräckligt med personal och personer med kompetens finns på plats för att vända.

Vi anser att detta är en rekommendation som riskerar att man avstår från potentiellt livräddande behandling och som dessutom, vad vi vet, HLR-rådet är ensamt i världen om att ge. En rimligare skrivning skulle kunna vara »överväg kompressioner i bukläge om vändning inte kan göras omedelbart«.